25 ljet Manjinski školski zakon
25 Jahre Minderheiten-Schulgesetz

U Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu je četvrtak bilo svečevanje 25. jubileja postojanja Manjinskoga školskoga zakona. Na svetačnost pod geslom „Mjesto za jezik i kulturu“ je pozvao obrazovni Forum za Gradišće (Forum4Burgenland).

Das Minderheiten-Schulgesetz wurde vor 25 Jahren im Parlament beschlossen. Anlässlich dieses Jubiläums fand an der Pädagogischen Hochschule Burgenland in Eisenstadt/Željezno Donnerstag die Veranstaltung „Raum4Sprache&Kultur“ statt.

U Forumu za Gradišće su udruženi Pedagoška viska škola Gradišće, direkcija za obrazovanje i gradišćanske narodne grupe.

Das Forum4Burgenland ist ein gemeinsames Bildungsforum der PH Burgenland, der Bildungsdirektion sowie der burgenländischen Volksgruppen.


Martin Ivančić, Emmerich Gärtner-Horvath, Iris Žoter, moderator Walter Reiss i Marjan Sturm od Slovencev


Publika pri svetačnosti „Mjesto za jezik i kulturu“ u Željeznu

Pravo na podučavanje manjinskoga jezika širom Gradišća
U zakonu na primjer stoji, da imaju Romi uz Hrvate i Ugre pravo na podučavanje u svojem jeziku, je rekla Karin Vukman-Artner, nadzornica za manjinsko školstvo. Roditelji moru potribovati dvojezičnu svidodžbu, i to je onde zapisano.

A zakon garantira, da nudu podučavanje manjinskoga jezika u cijelom Gradišću, i to od osnovne škole do mature, tako nadzornica Karin Vukman-Artner. Uzato stoji u njemu, da moru roditelji svaku dob odjaviti svoju dicu od podučavanja manjinskoga jezika, ča se ali u praksi kumaj stane.

Unterricht in den Volksgruppensprachen
Durch das Minderheiten-Schulgesetz wurde festgelegt, dass jeder Schüler das Recht hat, die Volksgruppensprachen Kroatisch, Ungarisch und Romanes in der Schule zu lernen.

Die Burgenlandkroatin Karin Vukmann-Artner, Schulinspektorin und Leiterin der Abteilung Minderheitenschulwesen, sprach, wie wichtig es sei, dass Kinder in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, und das von der Volksschule bis zur Matura.


Karin Vukman-Artner, nadzornica za manjinsko školstvo je isto govorila pri svetačnosti

Hrvatski kot obavezni jezik na sridnji škola
U praksi izgleda tako, da nudu podučavanje manjinskoga jezika ne samo u oni regija, kade živu narodne grupe nego i izvan ako postoji dost najavov za podučavanje u manjinskom jeziku, tako Karin Vukman-Artner.

Hrvatski kot obavezni jezik na primjer nudu ne samo u Novi sridnji škola u Velikom Borištofu i Svetomu Mihalju, nego i u Hirmanu, Petarštofu i Željeznu.

Samo jedna dvojezična gimnazija isto odredjeno u zakonu
Da postoji samo u Borti jedna dvojezična gimnazija je odredjeno u Manjinskom školskom zakonu, kade ide za centralnu školu. Ali postoju i druge mogućnosti podučavanja u manjinski jeziki.

U gimnazija nudu na primjer u Željeznu dvojezično podučavanje u takozvani hrvatski razredi u oni predmeti kade učitelji vladaju obadvimi jeziki, je rekla Karin Vukman-Artner, nadzornica za manjinsko školstvo.

Zastupniki manjin sudjelivali pri diskusiji
Uz referate o aspekti Manjinskoga školskoga zakona u Gradišću su na podijumu diskutirali predsjednik Savjeta hrvatske narodne grupe Martin Ivančić, Iris Žoter potpredsjednica Savjeta Ugrov i Emmerich Gärtner-Horvath, predsjednik Savjeta Romov sa zastupniki Pedagoške visoke škole.

Glavna potribovanja su, da se atraktiviraju manjinski jeziki kot roditeljev i školarov i da se tim poviši broj škoralov. Uza to kanu da odjava od hrvatskoga jezika nije moguća kroz cijelo ljeto, nego samo na početku školskoga ljeta.

Podiumsdiskussion mit Volksgruppenvertretern
Die jungen Tamburicaspieler der Volksschule Trausdorf/Trajštof sorgten für die musikalische Umrahmung der Feierlichkeit. Im Anschluss an den Festakt fand eine Podiumsdiskussion statt, an der Jürgen Neuwirth (Leiter des Bereichs Pädagogischer Dienst der Bildungsdirektion), Sabine Weisz (PH-Rektorin), Emmerich Gärtner-Horvath (Vorsitzender des Volksgruppenbeirats der Roma), Iris Zsótér (Vorsitzende-Stellvertreterin des Volksgruppenbeirats der Ungarn) und Martin Ivancsics (Vorsitzender des Volksgruppenbeirats der Burgenlandkroaten) teilnahmen.

Manjinski školski zakon
Zakon su 1994. ljeta u parlamentu zaključili s glasi Socijaldemokratske, Narodne i Slobodnjačke stranke, protiv glasov Zelenih i Liberalnoga foruma. Zeleni su onda argumentirali, da se nesmi zaključiti zakon protiv volje pripadnikov narodne grupe.

Glavna točka kritike je bila, da se upelja mogućnost odjavljenja od dvojezičnoga podučavanja. Stari zakon iz 1937. ljeta je govorio o obaveznom podučavanju.

Novim manjinskim školskim zakonom je Dvojezična savezna gimnazija u Borti dostala svoju zakonsku podlogu.


Martin Ivančić, predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu


Manjinski školski zakon je zaključen pred 25 ljeti

Želja proširenja dvojezičnoga podučavanja
U velikom postoji suglasnost, da bi se dvojezično podučavanje moralo proširiti na sve više škole u Gradišću. Manjinski školski zakon, ki sada postoji 25 ljet dugo je stovrio mogućnost, da se podučava hrvatski jezik i izvan hrvatskih sel.

Svetačnost u Željeznu su muzički oblikovali mladi tamburaši osnovne škole Trajštof hrvatskimi jačkami.


Mladi tamburaši osvnovne škole Trajštof su muzički oblikovali svečevanje / Die Kinder der Volksschule Trausdorfer spielten und sangen kroatische Lieder


to top