HKD Trajštof i Uzlop su bili u Hrvatskoj

Projdući tajedan je oko 50 ljudi iz Trajštofa, Uzlopa i okolišnih sel bilo na izletu u regiji sjevernoga Jadrana u Hrvatskoj. Stanovali su u hotelu Marina u Mošćeničoj dragi.

U organizaciji HKD-a Trajštof i HKD-a Uzlop nisu samo upozali muzej Nikole Tesle u Karlovcu i marijansko svetišće u Trsatu, nego su i imali peljanje krez grad Cres i Valun, kade su se upoznali sa starim hrvatskim pismom glagoljicom. Zanimljiv je bio isto boravak u varošu uskokcev u Senju, kade se je poiskala naravno i tvdjava. Isto tako su razgledali i Rijeku. Rijeka je bila 2020. ljeta europski varoš kulture „Ovde se vidi da se je jako čuda djelalo i jako lip grad je nastao“, je rekao Milan Kornfeind. Na programu je bila i vinarija u Novom Vinodolskom kot i izlet brodom. Na putu domom su pohodili Aboretum u Ljubljani.

Grupa od 50 ljudi
Ukupno 50 ljudi iz Trajštofa i Uzlopa je sudjelivalo pri ovom izletu. „Ako imaš ljude ki su disciplinari i ki su zainteresirani onda je to lako“, razlaže glavni organizator Milan Kornfeind. Sa strani HKD-a Uzlop pomaže Danijela Jurković pri organizaciji ovoga izleta.

U novemberu ćedu se opet sastati i pogledati ča je bilo dobro i poslušati kritiku. Onda kani Milan Kornfeind jur djelati na novom programu za dojdući izlet.


to top