U Trajštofu su auto i traktor kolidirali

Na saveznoj cesti B52 kod Trajštofa se je pandiljak dogodila prometna nesrića med autom i traktorom. 76-ljetni autovozač se je zavezao u traktor, kad je ov kanio na livo skrenuti u poljni put. Vozač auta i njegove dvi suvozačice, jedna je 73 a druga 76 ljet stara, su pri nesrići ranjeni.

Vozača auta su koli za spašavanje otprimili u bolnicu u Željeznu. Žene su potpisale revers i nisu kanile u bolnicu. 32-ljetni vozač traktora pri nesrići nije ranjen.


Automobil je jako uškodjen pri koliziji


Traktor nije jako uškodjen i njegov vozač nije ranjen

Pri čišćenju ceste i odstranjivanju auta je pomoglo deset ognjobrancev Trajštofa s dvimi auti. Njeva služba je durala prilično tri frtalj ure je rekao komandant Georg Lichtenberger.


to top