3.500 idu okolo Niuzaljskoga jezera

Petak rano jutro je krenula 7. tura okolo Niuzaljskoga jezera pod geslom „24 ure Gradišće ekstremno“. Kih 3.500 pišakov, trkačev i biciklistov je moglo birati med trimi rutami. Najduža obuhvaća 120 kilometrov i pelja od Cokule okolo Niuzaljskoga jezera opet najzad u Cokulu.

Med ljetošnjimi sudioniki ekstremne ture je po prvi put Aleksandra Janković iz Štikaprona. Po pet i pol ure je pasirala Umok. Nju je družica nagovorila na sudjelivanje pri turi i ona kani uživati pred svim naturu, ar ne dojde čudaputi na Niuzaljsko jezero.

Aleksandra Janković sudjelule po prvi put pri turi

Kratko pred štartom

Staza pelja i krez sela

Privatna vozila nisu dozvoljena

Na cijelom putu imaju nekoliko stanic za ispočivanje, ke podvaraju suradniki ekstremne ture. Istotako kot i vozila, ki se moraju zvati u hitnom slučaju.

115 biciklistov je krenulo jur četvrtak napodne. Oni se vozu 360 kilometrov, ada trikrat okolo jezera. Po prvi put sudjeljuje i oko 550 školarov niuzaljskoga Panoneuma. Prvi pišaki ćedu zutra, subotu jutro dojti u cilj u Cokuli.

Ljudi pauziraju na trotoaru…

…ili se okripu pri štacija s jilom i pilom

Klimpuška Claudia Frank-Pirger sudjeluje jur po drugi put…

…a Klimpušac i ORF-suradnik Bernhard Karall jur po šesti put

Policija i savezna vojska pomažu

Ruta pelja barem na austrijanskom području skoro isključivo po biciklistički staza. Prem toga moraju sudioniki na neki mjesti pojti prik cestov. Ova mjesta su dodatno osigurana. Organizatorski team podupiraju policija i savezna vojska.

„24 ure Gradišće ekstremno“


to top