Bilanca Inicijative Minority SafePack

Prik 1.215.000 stanovnikov Europske unije je podupiralo europsku inicijativu gradjanov Minority SafePack. Ovu bilancu je Federalistička unija europskih narodnih grup (FUEN) ov tajedan dala na znanje pri konferenciji za štampu. Od 2012. ljeta početo u Europskoj uniji postoji mogućnost suodlučivanja gradjanov.

U zadnji šesti ljeti su u Uniji pokrenuli 65 europskih inicijativov gradjanov, ali samo pet inicijativov je bilo uspješno, med njimi i Minority SafePack.

Inicijativu za poboljšanje obrambe nacionalnih i jezičnih manjin i za jačanje kulturne i jezičnu šarolikost u Europskoj uniji je podupiralo za 200.000 ljudi već nego potribno, a u ukupno 11-teri država su nabrali od Unije propisani minimalni broj. Ada u četiri država već, nego potribno.

Predsjednik FUEN-a Loránt Vince jre predstavio rezultat

U Austriji je prekasno počelo javno podupiranje

Ali u Austriji se to nije ugodalo, je rekla govoračica austrijanske inicijative Minority Safepack, Gabriela Novak-Karall. To da je znak, da narodne grupe same nisu bile u stanju dostignuti broj od potribnih 13.500 potpisov, ča zapravo nije čuda. Ali i austrijansko društva da očividno nima čuda interesa na ovjo teme, ar je i jako dugo duralo dojti do mjerodavnih ljudi i institucija, ki su se pak na koncu ipak izrazili i podupirali Inicijative, ali prekasno. Ko bi se to malo ranije ugodalo, bi naredno i u Austriji zmogli nabrati broj potpisov, tako Novak-Karall.

Gabrijela Novak-Karall, govoračica austrijanske inicijative Minority Safepack

EU-parlamenat će se u oktobru baviti s potribovanji

Sada nacionalne vlasti imaju tri misece vrimena za kontroliraju sve potpise i da objavu konačni broj podupirateljev Inicijative Minority Safepak. A najkašnje 3. oktobra se pak Europski parlamenat mora baviti s potribovanji ove inicijative gradjanov.

Zastupniki FUEN-a, Federalističke unije europskih narodnih grup, ka je pokrenula cijelu inicijativu su potribovali, da sada u pojedini država počne lobiranje, da se potribovanja inicijative ispunu žitkom. Sa strani FUEN-a ćedu sada u razgovori dalje gurati teme u Brüsselu, da se realiziraju točke, ke su bile zatražene, je rekla Gabriela Novak-Karall.

Do početka oktobra FUEN očekuje i stav Europske komisije na devet potribovanj, ka su formulirana u Inicijativi Minority SafePack.


to top