Božje službe sa sigurnosnimi mjerami

Od 15. maja će opet biti moguće pohadjati božje službe u crikva. Ali zbog sigurnosnih mjerov protiv širenja koronavirusa ćedu se svete maše moći služiti samo pod odredjenimi pravili. Da jedan vjernik ne dojde preblizu drugomu će samo ograničen broj ljudi smiti u crikvu.

O situaciji veli biškupski vikar i farnik Trajštofa i Uzlopa, Željko Odobašić, da će za svakoga človika morati stati na raspolaganje kih 10 kvadratnih metrov. Zvana toga da će morati biti razmak med ljudi u crikvi 2 metre velik.


Željko Odobašić miri razmak med škamlji, ki mora biti 2 metre velik


Škamlje moraju pred svakom mašom desinficirati


I duhovnik si mora pred diljenjem pričesti desinficirati svoje ruke

Pomoću farskoga tanača da ćedu u crikva markirati mjesta, kade vjerniki smu siditi. Odobašić predlaže, da bi ova mjesta pred svim starjim ljudem stala na raspolaganje. U oni fara u ki dojde već ljudi k svetoj maši nego dozvoljeno bi se moglo razglasati zvućniki van pred crikvu. Tako bi mogli i ljudi pred crikvom sudjelivati pri maši, pravoda da i ovde neka na bude prevelik broj ljudi, veli biškupski vikar.


Biškupski vikar i farnik Trajštofa i Uzlopa, Željko Odobašić

Ljudi ćedu morati nositi maske za usta i nos. Kod pričešćanja će i duhovnik nositi masku i si prije desinificirati svoje ruke. Polag biškupske konferencije neka maše ne duraju predugo – predložena je dužina od 45 minut. I jači se neka samo malo, tako predlog biškupov.

U sljedećem koraku će austrijanska biškupska konferencija vjerojatno u dojdući dani zaključiti pravila za maše na otvorenom. Ove do sada polag biškupskoga vikara nisu dozvoljene.


to top