Dekanat Trajštof svetačno utemeljen

U Trajštofu su nedilju prilikom svete mašu s biškupom Egidijem Živkovićem proglasili utemeljenje dekanata Trajštof. U njem će biti uključeno 12 hrvatskih odnosno mišanojezičnih far u tri pastoralni prostori.

Trajštof, Uzlop, Vulkaprodrštof i Otava ćedu biti u provom prostoru, Cindrof, Klimpuh, Cogrštof, Rasporak i Pajngrt u drugom a Štikapron, Celindof i Vorištan u tretom.


Pri svetačnoj maši s biškupom Egidijem Živkovićem je proglašeno utemeljenje dekanata Trajštof

Dekanat neka pomaže obdržati hrvatski identitet i jezik
„Ako željimo hrvatski identitet i jezik obdržati i dalje razvijati onda je dobro, da se sve fare, ke imaju istu pozadinu, uključu ar se onda more dvojezično i pretežno hrvatski djelati“, je rekao biškup Egidije Živković u razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a Gradišće.


Pri svetačnoj maši u Trajštofu

Ovde da ćedu oni, ki to želju, moći već gajiti svoj hrvatski jezik, ar ćedu duhovniki i personal, koga stavlja na raspolaganje biškupija Željezno, biti dvojezični. Dokle su ove fare bile u drugom dekanatu je bilo teže, ar se je išlo automatski na nimški jezik, dodao je željezanski biškup. S tim da su u dekanatu Trajštof velike fare, ke imaju mladine i dice, ovo more biti inicijativa, da se vidi vridnost i bogatstvo hrvatskoga jezika i kulture, ovako Živković.


Biškup Egidije Živković

Ideja dekanata je jur u prošlosti postojala ali nije ostvarena
„Ja sam se čudio, da ta dekanat nije bio od početka utemeljen“, veli Živković. Koliko on zna od biškupa Laszla ončas nisu bile okolnosti zgodne, to znači da bi zbog takovoga dekanata bilo došlo do napetosti s nimškom manjinom (u dotični fara, uredn.) odnosno u nimškoj većini. Zato da se je to onda ostavilo.

Odluka za ime dekanata iz već razlogov
Da je ov novi dekanat dostao naziv Trajštof, zato su se sprogovorili farniki dotičnih far iz već uzrokov. Prvič je Trajštof rodno selo prvoga biškupa Štefana Laszla, a drugič da je papa Ivan Pavao II. pred 32-imi ljeti bio ovde. Tako je ime dekanata zibrano u čast i zahvalnosti za zasluge biškupa Laszla ali i za svetoga oca, ki je gradišćanskohvatski jezik s Misalom potvrdio kot službeni crikveni jezik, ovako biškup Živković. Uza to ima fara Trajštof dobru i lipu infrastrukturu s crikvom, farofom i farskim centrom, u kom ćedu se moći sastajati fare dekanata na razgovor i održavati priredbe.


Zbor Trajštofa i Uzlopa je oblikovao svetu mašu…


..ku su uživo prenosili u internetu na webstranici dijeceze Željezno.

Dekret o utemeljenju dekanata Trajštof, koga je preštao biškupski vikar i farnik Trajštofa Željko Odobašić na koncu maše, će stupiti pandiljak u valjanost, na svetak apoštolov Petra i Pavla. U tajnom glasovanju ćedu farniki dekanata i vikari farskih savjetov 10. septembra odlučiti, gdo će nastati desetnik novoga dekanata Trajštof.


to top