Gradišće ima najmanji udio migrantov

U Austriji živi 1,6 milioni ljudi, ki su se narodili u inozemstvu. To kaže statistika, ku je publicirao Austrijanski integracijski fond za 2016. ljeto. Polag toga živi najveći dio migrantov i to skoro 40 procentov u Beču. Najmanji dio, i to samo dva procenti ili nešto već od 31.600 migrantov živi u Gradišću.

Migranti predstavljaju 11 procentov gradišćanskoga stanovničtva. Najveća grupa doseljenikov u Gradišću, naime skoro 6.200 ljudi se je narodilo u Ugarskoj. Drugonajveća grupa su u Nimškoj rodjeni ljudi, kih je oko 3.900. Za njimi slijedu doseljeniki iz Rumunjske, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Turske i Srbije.

U željezanskom kotaru najveć migrantov

U kotaru Željeznu je udio migrantov na stanovničtvu s 18 procentov najviši, za tim slijedu kotari Niuzalj i Matrštof. Najmanji udio migrantov ima kotar Jeništrof. Med svimi općinami Gradišća ima Gijeca sa 42,5 procentov najviši udio stanovnikov, ki su se narodili u inozemstvu.


to top