HGA kani pokrenuti projekt s Hrvatskom

Hrvatska gospodarska agencija Gradišće (HGA) se je u Beču sastala s hrvatskim ministrom rada i mirovinskog sustava (MRMS) Markom Pavićem. Pri ovom u medjuvrimenu drugom sastanku su ministru predstavili dualni sistem obrazovanja inušev u Austriji, za koga se Hrvatska jako zanima, je rekla direktorica Hrvatske gospodarske agencije Klaudia Paulič.

Bernhard Herić (HGA), Klaudia Paulič (HGA), ministar Marko Pavić (MRMS),
Ivanka Springer, Niko Ilić (NLU Stahlbau)

Išću partnere za skupni EU-projekt
HGA će sada pokusiti kontaktirati institucije i poduzeća u Gradišću, ka peldodavno prakticiraju dualnu izobrazbu inušev, i omogućiti Hrvatom da na licu mjesta študiraju austrijanski sistem. Gradišće i Hrvatska da imaju spodobne preduvjete, tako da bi i hrvatski partneri i Austrijanci mogli profitirati od izmjene, tako Klaudia Paulič.

HGA kani posredovati financiranje Europske unije
Hrvatska gospospodarska agencija će i pomagati, da se projekti u toj vezi moru realizirati i financirati iz Europskoga socijalnoga fonda. Jur sada je HGA posredovao suradnju s renomiranom Agenturom zu europsku integraciju i gospodarski razvitak (AEI).

Gerald Eblinger (AEI), Klaudia Paulič (HGA), Katarina Ivanković Knežević (državna tajnica MRMS),
ministar Marko Pavić (MRMS), Bernhard Herić (HGA), Tatjana Mrvoš (Hrvatsko Veleposlanstvo),
Luka Bogdan (Grad Zagreb)

Hrvatska gospodarska agencija


to top