HKD na Sajmu užitka u Borti
HKD auf der Genussmesse in Oberwart

Ov vikend u Borti održuju po deseti put sajam pod geslom „Užitak Gradišće“. Od petka do nedilje gosti moru upoznati 133 regionalne i strane producente i kušati njeve produkte. Na osebujni štandi su se prezentirale hrvatska i ugarska narodna grupa. Ugre je zastupao Ugarski centar za medije i informaciju (UMIZ), a Hrvate Hrvatsko kulturno društvo (HKD).

An diesem Weekend wird zum 10. Mal die Messe unter dem Motto „Genuss Burgenland“ abgehalten. Vom Freitag bis Sonntag können die Besucher 133 regionale und ausländische Produzenten kennenlernen und ihre Produkte verkosten. Auf Sonderständen haben sich die kroatische und die ungarische Volksgruppe präsentiert. Die Ungarn wurden vom Ungarischen Zentrum für Medien und Information (UMIZ) und die Kroaten vom Kroatischen Kulturverein (HKD) vertreten.

HKD hrvatsku narodnu grupu jur od samoga početka prezentira pri sajmu, je rekla sekretarica društva Marijana Wagner, ar organizatori da kanu imati i „duševne“ ukuse.

Der HKD präsentiert die kroatische Volksgruppe seit Beginn der Messe, meinte die Sekretärin des Kulturvereines, Marianne Wagner, den die Organisatoren wollten auch „geistige“ Schmankerln.

Marijana Wagner se veseli, da more reprezentirati gradišćanske Hrvate na Sajmu užitka

Hrvatske knjige, cedejke i jiliši
Kroatische Bücher, CD‘s und Speisen

HKD na svojem štandu prodava različne produkte, kot su to knjige i različne muzičke produkcije. Zvana toga imaju svaku uru i kratku prezentaciju. Pri tom je HKD organizirao kuhara, ki je za goste kuhao hrvatske špecijalitete. U posebnom programu sajmu su nastupile grupe Stinjačko kolo i Klapa Pinkovac.

Der HKD verkauft auf seinem Stand verschiedene Produkte, wie Bücher und verschiedene musikalische Produktionen. Außerdem gibt es jede Stunde eine kurze Präsentation. Dazu hat der HKD einen Koch organisiert, welcher für die Besucher kroatische Spezialitäten kocht. Beim Sonderprogramm der Messe sind die Gruppen „Stinjačko Kolo“ und die „Klapa Pinkovac“ aufgetreten.

Na osebujnom štandu prodavaju knjige i druge produkte…

…ali povidaju i o povijesti narodne grupe…

…kot i razlažu nove produkte, kot aplikacija „Zajačimo si“

Mnogi gosti ne poznaju narodne grupe
Viele Besucher kennen die Volksgruppen nicht

Uza to naravno ljudem daju i informacije o narodnoj grupi. Kako je rekla Marijana Wagner je dost ljudi, ki se čudu da uopće postoju Gradišćanski Hrvati. „Čuda puti sam morala razložit da nismo stranci nego da smo Austrijanci“, tako Wagner. Zbog toga je po nje mišljenju važno, da je HKD ovde prezentan. „U razgovoru pak ljudi upoznaju da smo čisto normalni, samo da smo većjezični“, se šali Wagner. HKD da će se truditi i budućnosti biti zastupan na sajmu.

Unter anderem geben sie den Besuchern Informationen über die Volksgruppen. Wie Marianne Wagner erzählte, gibt es Besucher, welche sich wundern, dass es überhaupt Burgenlandkroaten gibt. „Öfter musste ich erklären, dass wir keine Ausländer, sondern Österreicher sind. Darum ist es ihrer Meinung nach wichtig, dass der HKD hier präsent ist. „Im Gespräch erkennen die Besucher, dass wir ganz normal sind, nur eben mehrsprachig“, scherzt Wagner. Der HKD wird sich bemühen auch in Zukunft bei dieser Messe vertreten zu sein.

HKD je kreativno dekorirao svoj štand…

… na kom imaju i mnoge muzičke produkcije

UMIZ je reprezentirao Ugre u Gradišću
UMIZ hat die Ungarn im Burgenland repräsentiert

Uz Hrvate su se ljetos opet prezentirali i Ugri. Osebujni štand je imao i Ugarski centar za medije i informaciju (UMIZ), ki je takaj predstavljao i prodavao svoje produkte. HKD i UMIZ se dobro poznaju, je rekla Marijana Wagner. Društvo naime suradjuje pri izdavanju trojezičnih knjig ke izdaje UMIZ. Ove knjige su pri ljetošnjem jubilarnom sajmu „Užitak Gradišće“ častili regionalnom nagradom. Polag Marijane Wagner ljetos Romi i Hianzi nisu bili nazoči.

Neben den Kroaten haben sich auch heuer wieder die Ungarn präsentiert. Den Sonderstand hat das Ungarische Zentrum für Medien und Information (UMIZ) gehabt, welcher auch ihre Produkte vorgestellt und verkauft hat. HKD und UMIZ kennen sich gut, meinte Marianne Wagner. Die Gruppen arbeiten nämlich an der Herausgabe eines 3-sprachigen Buches, welches UMIZ auflegt. Dieses Buch wurde bei der diesjährigen Jubiläumsmesse „Genuss Burgenland“ mit einem regionalen Preis geehrt. Laut Marianne Wagner waren heuer die Roma und Hianzen nicht vertreten.

Ugarski medijski centar je predstavio svoje produkte


to top