Hrvatsko shodišće u Marianku

Projduću nedilju su održali tradicionalno shodišće Hrvatov u Marianku u Slovačkoj. Došlo je kih 300 ljudi iz hrvatskih sel na Hati. Glavni organizator je bivši farnik Pandrofa i Novoga Sela, Branko Kornfeind, ki sada podvara fare Čajtu, Čembu i Vincjet.

Kot veli farnik Branko Kornfeind, ki organizira ovo shodišće jur 20 ljet dugo, je on jako zadovoljan. Program da je kot svako ljeto, to znači, da se počne shodišće s križnim putem na brig, po tom je sveta maša a pak jur tradicijonalna agapa, pri koj da doprimu pohodniki različno pecivo. To da je jako obljubljeno.

Gotična crikva u Marianki…

…farnik Branko Kornfeind je glavni celebrant pri hrvatskom shodišu u Marianku

Poseban čar pri shodišću

Kot veli farnik Kornfeind dalje, da ima Marianka uopće poseban čar, ar da ležu štacije križnoga puta u maloj lozi. To da se pohodnikom posebno vidi. Ljetos da je doputovalo šest autobusov iz Kemlje, Bizonje, Čunova, Hrvatskoga Groba- i Jandrofa, Devinskoga Novoga Sela kot i iz Bijeloga Sela, Pandrofa i Novoga Sela.

Križni put pelja kroz malu lozicu…

…kade se vjerniki pak pomolu kod Marijinoga kipa

Hodočasno mjesto Marianka leži prilično 15 kilometrov sjeverno od Požona.


to top