Jezični tečaj sridnjoškolcev u Puli

Za 33 sridnjoškolare i -školarice iz svih krajev Gradišća je danas nedilju počeo hrvatski tečaj u Puli. Sudioniki u starosti od 12 do 16 ljet ćedu se jedan tajedan dugo učiti jezik, i to po izboru gradišćanskohrvatski ili hrvatski standardni jezik.

Dopodnevnu nastavu u grupa ćedu držati učiteljice Rita Jandrišić iz Pinkovca, Katarina Zvonarić iz Velikoga Borištofa i Andrea Radoš iz Željezna.

Kupanje, izleti i zabav po učnji na prorgramu

Otpodne ćedu polazniki imati slobodno za kupanje i druge aktivnosti. Tako stoju na programu razgledavanje znamenitosti Pule i koncert klape Intrade u pulskoj Areni.

Sudioniki tečaja hrvatskoga jezika na putu u Pulu.

Sudioniki tečaja, koga organizira Hrvatsko kulturno društvo (HKD), su smješćeni u studentskom domu. Za školare i školarice se skrbu dvi podvarateljice i tri podvaratelji. Grupu sprohadjaju kot zastupniki Hrvatskoga kulturnoga društva Marijana i Matthias Wagner.


to top