Knjiga o povjesti gradišćanskih Hrvatov
Buch über die Geschichte der burgenländischen Kroaten

Hrvatsko kulturno društvo (HKD) će k ljetu publicirati školsku knjigu o povijesti gradišćanskih Hrvatov. To je naznanio predsjednik Stanko Horvat pri redovnoj generalnoj sjednici HKD-a subotu u Poljanci u južnom Gradišću. Na udžbeniku jur troja ljeta djelaju tri učitelji i znanstveniki.

Der Kroatische Kulturverein (HKD) publiziert nächstes Jahr ein Schulbuch über die Geschichte der burgenländischen Kroaten. Das hat der Vorsitzende Stanko Horvath bei der diesjährigen Generalversammlung des HKD an Samstag in Podler im südlichen Burgenland angekündigt. Am Lehrbuch arbeiten schon 3 Jahre, 3 Lehrer und Wissenschaftler.

Udžbenik o povjesti gradišćanskih Hrvatov su sastavili stručnjaki Nikola Benčić, Miroslav Šašić i Štefan Zvonarić.

Das Lehrbuch über die Geschichte der burgenländischen Kroaten haben Experten zusammengestellt und zwar Nikola Benčić, Miroslav Šašić und Stefan Zvonarich.

Jandre Palatin, Stanko Horvat i Joži Buranić predstavljaju bilancu i plane HKD-a

Knjiga važna za identitet gradišćanskih Hrvatov
Das Buch ist für die Identität der burgenländischen Kroaten wichtig

Polag riči Stanka Horvata se produkcija knjige nahadja jur u završnoj fazi. Tekst da je gotov, momentano da djelaju na lay-outu, tako Horvat.

Nach dem Bericht von Stanko Horvath befindet sich die Produktion des Buches in der Endphase. Der Text ist fertig, momentan wird am Lay-out gearbeitet.

Poznavanje svoje povjesti da je jako važno za identitet človika, i zato da je ovakova knjiga jako važna, je rekao Stanko Horvat. Gradišćanski Hrvati da su po sebi razumljivo i Austrijanci, ali da su zbog svojega hrvatskoga porijekla i zbog duge pripradnosti k Ugarskoj nešto posebnoga, tako Horvat u razgovoru s Hrvatskom redakcijom ORF-a.

Seine Geschichte zu kennen ist für die Identität der Menschen sehr wichtig und da ist so ein Werk sehr wertvoll, laut Stanko Horvath. Die burgenländischen Kroaten sind selbstverständlich auch Österreicher, aber sie sind auf Grund der Verleugnung der Kroaten und der langen Zugehörigkeit zu Ungarn doch etwas Besonderes, so Horvath im Gespräch mit der kroatischen Redaktion des ORF.

20161108_hkd_generalna_02

Odorniki Hrvtskoga kulturnoga društva pri spravišću u Poljanci

Odbor HKD-a zadovoljan s aktivnosti tekućega ljeta
Der Vorstand des HKD ist mit den Aktivitäten des laufenden Jahres zufrieden

Pri generalnoj sjednici je odbor pozitivno bilancirao prošlo društveno ljeto s tradicionalnimi projekti kot Grajam, Košić i biciklanje po hrvatski seli, ko su ljetos priredili i u sjevernom Gradišću.

Bei der Generalversammlung hat der Vorstand das vergangene Vereinsjahr positiv bilanziert. Die traditionellen Projekte, wie Graham, Košić und die Radtour durch die kroatischen Gemeinden, wurde heuer auch im Norden des Landes durchgeführt.

Pri hrvatskom otpodnevnom podvaranju Košić imaju oko 40 dice u četiri općina (Uzlop, Dolnja Pulja, Veliki Borištof i Mjenovo), je rekao predsjednik HKD-a Stanko Horvat.

Beim kroatisch betreuten Nachmittag Košić werden etwa 40 Kinder in 4 Gemeinden (Oslip, Unterpullendorf, Großwarasdorf und Kroatisch Minihof) betreut, sagte der Vorsitzende des HKD Stanko Horvath.

20161108_hkd_generalna_03

Pri spravišću u Poljanci je nastupila i domaća tamburaška grupa Vlahija


to top