Lado s koreografijami iz Gradišća

Lado, Ansambl narodnih plesov i pjesam Hrvatske je sastavio potpuno novi program, koga je po prvi put predstavio prilikom Duhov u zagrebačkoj Areni. Po prvi put u svojoj 68-ljetnoj povijesti je ansambl u svoj novi program stavio jačke i koreografije Gradišćanskih Hrvatov.

Te tance i jačke je bio istražio i koreografirao dr. Ivan Ivančan u sedamdeseti ljeti zadnjega stoljeća, a njegov sin, umjetnički peljač Lada, Andrija Ivančan, je koreografiju plesov Na Hati upleo u novi program Lada.

Andrija Ivančan je ustanovio, da nije niti jedne koreografije Gradišćanskih Hrvatov u programu ansambla Lado, tako da je odmah odlučio uključiti koreografiju Hrvatov iz Gradišća u repertoar. Uza to da su predstavili i gradišćanskohrvatske jačke pri ovom nastupu u zagrebačkoj Areni, tako Andrija Ivančan.

Zagrebačka Arena je bila nabito puna …

… pri nastupu Ansambla narodnih plesov i pjesam Hrvatske, Lado …

…pri kom su po prvi put imali i koreografiju gradišćanskih Hrvatov u programu.

Lado je nastupio s potpuno novim programom

U 68 ljet dužičkom djelovanju Ansambla Lado je publika po prvi put mogla uživati jačke i koreografiju „Na Hati“ iz sjevernoga Gradišća. Ovu koreografiju je nekadašnji umjetnički voditelj ansambla, pokojni Ivan Ivančan bio napravio za Kolo-Slavuj.

Uz fragmenat pirovnoga običaja su Ladarice izvodile i poznate gradišćanskohrvatske jačke kot na primjer „Gora, gora, gora j zelena“. Uzato je publika pod nazivom „Preko Drave“ mogla viditi i koreografiju Hrvatov iz madjarskoga dijela Podravine.

Prošlu subotu je Ansambl Lado po prvi put nastupio s potpuno novim programom u Areni Zagreb i to pod nazivom „Ispod duba stoljetnoga“. Nazvan je po istoimenoj koreografiji inspiriranoj slavenskom mitologijom čiji su elementi prisutni u običaji Jurjeva, Ivanja i tijekom pirovskih slavlja.

Ansambl Lado u Areni u Zagrebu…

…koreografiju su pratili i moderni elementi ki su potpuno novi u folklornoj umjetnosti.

Cijeli program da su napravili u februaru, kada su koreografi i glazbeni aranžeri gostovali u Ansamblu Lado. Imali su jur pet prethodnih nastupov, zato da je ansambl bio u najboljoj formi za nastup u Areni, ki je bio vrhunac njeve koncertne sezone, je rekao Andrija Ivančan.


to top