Ljetni tečaji hrvatskoga jezika
Die kroatischen Sommer-Sprachkurse

Jur su moguće najave za ljetne jezične tečaje Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću za dicu. Hrvatski kemp u Velikom Borištofu će biti od 3. do 6. julija. Hrvatski tajedan na Stinjaki će početi 10. i završiti 14. julija a jezični tečaj u Puli ćedu ljetos organizirati od 30. julija do 5. augusta.

Die Anmeldung für die Sommer-Sprache des „Kroatischen Kulturvereines“ im Burgenland für Kinder, ist schon möglich. Die kroatische Woche in Stinatz beginnt am 10. und endet am 14. Juli und der Sprachkurs in Oberpullendorf wird heuer vom 30. Juli bis 5. August organisiert.

Odredjeni formulari prijave se moraju poslati poštom, e-mailom ili faksom u ured Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću.

Die aufgelegten Formulare zur Anmeldung können per Post, E-Mail oder Fax ins Büro des „Kroatischen Kulturvereines“ Burgenland übermittelt werden.


to top