Manjinska politika tema konferencije

Predsjedniki i potpredsjedniki šesterih Savjetov austrijanskih narodnih grup su u Beču pri konferenciji za štampu potribovali mjere za daljnji razvitak u politiki za narodne grupe. Konferencija predsjednikov da je većkrat potribovala noveliranje Zakona o narodni grupa, valoriziranje subvencijov, reforme u školstvu i kod podupiranja štampe.

Oni da su predstavili i konkretne predloge. Peljali da su razgovore na različni razina, ali otkada su se ujedinali za rješenje o postavljanju dvojezičnih tablov u Koruškoj, da se već ništ ne giblje.

Kandidati strankov neka izrazu svoje stave

Na ovu problematiku su kanili upozoriti pred izbori u nacionalno vijeće, je rekao predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić.

„Zapravo se kod Zakona za narodne grupe nije ništa preminilo, na području školstva je jako teško, da se realiziraju naša potribovanja, isto valja i za subvencije i za medije. Mi redovito raspravljamo ali rezultatov nije“, veli Martin Ivančić, „zbog toga sada očekujemo da kandidati i kandidatice za izbore u Nacionalno vijeće daju svoj stav o ovi svi naši potribovanji!“

Predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić (na desnoj strani)
skupa s Karlom Hanzlom, ki pripada českoj narodnoj grupi

Sastavili su listu s odredjenimi potribovanji

Kot je rekao Martin Ivančić su sastavili listu mjerov, ke potribuju od odgovornih političarov. U prvom redu su to točke, ke naližu Zakon za narodne grupe.

Tako da bi se morao proširiti teritorijalni princip, polag koga imaju pripadniki narodne grupe odredjena prava. Do sada je tako da ov teritorijalni princip ograničuje prava Gradišćanskih Hrvatov isključivo na Gradišće.

„Ov teritorijalni princip bi se morao proširiti na regije ili kraje, u ki živi neki broj Hrvatov ili Slovencev ili drugih pripadnikov neke narodne grupe“, veli Martin Ivančić.

To naravno valja i za školstvo, ko je da sada isto ograničeno na Gradišće u pogledu na prava Gradišćanskih Hrvatov, ovako Martin Ivančić.

Zvana toga je i noveliranje Zakona o štampi važna točka na toj listi potribovanj. „Mi potribujemo da se načinji paragraf u kom se predvidjaju posebne mjere za medije narodnih grup“, je rekao predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić.

Ministrica Duzdar kani povišiti podupiranja

Sastanak je bio u Komensky-školi Čehov i Slovakov u Beču. Ovu školu bi kanili pretvoriti u skupnu školu za sve autohtone manjine Austrije.

Državna sekretarica Muna Duzdar (SPÖ) je po kritiki zastupnikov narodnih grup nazvistila, da kani povišiti podupiranje za autohtone manjine u Austriji, i to od 3,8 milioni eurov na 4,5 milione. Je li će za to dostati većinu nije sigurno, tako Duzdar.


to top