Milas se sastao s gradišćanskimi Hrvati

Zvonko Milas, predstojnik Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske se je sastao petak navečer u Beču sa zastupniki hrvatskih i gradišćanskohrvatskih društav u Austriji. Odziv na ov prvi susret u Hrvatskom veleposlanstvu je bio velik.

Sa strani Gradišćanskih Hrvatov su sudjelivali Hrvatsko štamparsko društvo, Hrvatski centar u Beču, Hrvatsko kulturno društvo, Panonski institut, Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, Hrvatska gospodarska agencija i Austrijansko društvo za kroatistiku.

20170204_gH_milas_01

Zastupniki gradišćanskohrvatskih i hrvatskih društav u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču.

Skupni cilj je očuvanje identiteta Hrvatov

Vidim da udruge prez obzira je li su to gradišćanski Hrvati ili Hrvati iz Beča i drugdir povezuje isto razmišljanje i cilj, naime očuvanje identiteta hrvatskoga naroda i vridnosti prema kimi se prepoznajemo kot Hrvati, je rekao Milas. A probleme, ki postoju u djelu, ćemo rješavati u razgovoru, dodao je.

20170204_gH_milas_02

Predstojnik Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas s hrvatskom veleposlanicom Vesnom Cvjetković u Beču.

Razgovori za novelu zakona o narodni grupa potribni

U pogledu na zakon o narodni grupa u Austriji, ki bi se morao novelirati, je rekao Milas, da moraju Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ali pred svim vlada Republike Hrvatske i ministarstvo vanjskih poslov u suradnji s ministarstvom znanosti i obrazovanja skupno razgovarati s Republikom Austrijom, da bi se to riješilo kako triba biti odnosno kako Hrvati kot priznata nacionalna manjina zaslužuju i potribuju. Sigurno ćemo stati za tim i se boriti za to, je rekao Milas.

Nova dostignuća i zanimljivi projekti

Predstojnik Državnoga ureda za Hrvate izvan Hrvatske je i pozdravio sporazum o suradnji na području kulture i obrazovanja, koga su lani u oktobru potpisala ministarstva Austrije i Hrvatske. Cilj je da napredujemo, da suradnju podignemo na još višu razinu i da bude još bolji standard, je naglasio Milas. Izrazio je i svoje veselje, da će se kljetu otvoriti katedra hrvatskoga jezika u Gradišću.

20170204_gH_milas_03

Milas nazvišćuje daljnje razgovore.

Milasa je osebujno oduševila ideja, da bi se dica iz Zadra i Slavonije, ka su pred 25-imi ljeti zbog boja u Hrvatskoj privrimeno boravila u Gradišću, opet pronajdu i da se organizira ponovni susret. Da su gradišćanski Hrvati ončas primili ovu dicu, pokazuje kako veliko srce oni imaju, je rekao Milas.


to top