Novi koncepti u školi u Trajštofu

U Trajštofu su utorak prezentirali nove pedagoške koncepte za školu budućnosti. Od ljetos početo ima svih 85 školarov dodatne dvi ure gibanja u tajednu. Uza to su modernizirali sredstva za podučavanje.

U septembru 2016. ljeta su otvorili nadogradnju osnovne škole u Trajštofu

Školska dica su lani oblikovali otvaranje nadogradjene škole

Općina Trajštof je 24 školarom četvrtoga razreda financirala iPade u vridnosti od 12.400 eurov.

Direktor Manfred Vlašić piše prstom na interaktivoj tabli

Direktor Manfred Vlašić, predsjednik SPÖ-Kluba Robert Hergović, predsjednik zemaljskoga školskoga savjeta Heinz Josef Zitz i načelnik Viktor Hergović (SPÖ) s novimi iPadi (s liva)

Interaktivne školske table olakšaju podučavanje

Zvana toga imaju u dvi treti i četvrti razredi interaktivne table, takozvane Smartboards. Prlje da je učiteljica imala laptop, u koga je stavila DVD s vježbami ili kakovom igrom. Samo jedno dite da je moglo gledati na ekran i se pomoću kompjutora naučiti ča novoga.

Sada pomoću nove tehnologije sva dica u razredu vidu sadržaj DVD-a na interaktivnoj školskoj tabli, ča jako pomaže pri učnji, je rekao direktor škole, Manfred Vlašić o prednosti digitalizacije i za dvojezično podučavanje.

Suradnja s čuvarnicom u pilotnom projektu

Trajštofska škola sliši i med pilotne osnovne škole, ke se u okviru školske reforme umrižavaju s čuvarnicom za laglji prelaz u školu. U okviru projekta učiteljica, ka će podučavati početnike, pohadja čuvarnicu.

Ona se predstavi dici, se s njimi igra i vježba nekoliko izrazov na hrvatskom i engleskom jeziku. Tako dica moru viditi, kako će biti podučavanje, je rekao Manfred Vlašić, direktor osnovne škole u Trajštofu.

Lani u septembru su u Trajštofu otvorili novu nadogradnju škole.


to top