OŠ Trajštof će dostati novu direktoricu

Po neočekivanom otkazu dosadašnje školske peljačice Osnovne škole Trajštof, Elisabethe Morri će dojti do personalnih rošadov u dojdućem školskom ljetu. Morri je u juniju predala pismeni otkaz Naobrazbenoj direkciji.

To je potvrdila nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner. Elisabeth Morri, ka je od 2020. ljeta stala na čelu Osnovne škole Trajštof, da za nijedan pedagoški posao već ne stoji na raspolaganje. S dojdućim školskim ljetom, ada od 4. septembra, će Osnovnu školu Trajštof privrimeno peljati rodjenda Štikapronka, Bettina Škarić-Szücs. 44-ljetna je dosle podučavala na Osnovnoj školi Vulkaprodrštof.

I u Vulkaprodrštofu će dojti do promjenov
Direktor Osnovne škole Vulkaprodrštof, Christian Wild će od dojdućega školskoga ljeta biti na sabbaticalu. Njega će ljeto dan zastupati Christina Nabinger, ovako Karin Vukman-Artner. Dugoljetni učitelj u Vulkaprodrštofu, Willi Wohlrab će stupiti u mirovinu. Novi učitelji na Osnovnoj školi Vulkaprodrštof ćedu od dojdućega školskoga ljeta biti Lukas Kornfeind, Dijana Jordanić, Michaela Pinter i Marina Kević.

Na Osnovnoj školi Trajštof se neće minjati samo peljačtvo nego potribne su i rošade kod učiteljstva. Dugoljetna učiteljica Helga Štefanić je stupila u mirovinu. Eva Kain će stupiti u sabbatical. Nove učiteljice od dojdućega školskoga ljeta ćedu biti Verena Mariel, Anna Kain i Claudia Muhr-Frank.


to top