Poljanci pozitivno bilanciraju festival

Folklorna grupa Poljanci iz Vulkaprodršfofa se je vrnula od 12. medjunarodnoga folklornoga festivala „Iz bakine škrinje“ u Koprivnici. Grupa od prik 40 ljudi je predstavila dvi koreografije iz Gradišća. Pri ovom festivalu folklora su grupe iz Hrvatske kot i Hrvati iz različnih zemalj Europe predstavili svoje jačke, tance, nošnje i običaje.

Folklorna grupa Poljanci pod peljanjem Angelike Kornfeind je prezentirala dva splete tancev, jednoga iz sridnjega a drugoga iz sjevernoga Gradišća. Glavni nastupi su bili subotu razlaže Angelika Kornfeind.

Festival je jur počeo otpodne na glavnom trgu Koprivnice. Po tom su imale grupe mogućnost, da na vlašći stoli prezentiraju domaće kulinarske špecijalitete. Navečer je pak slijedila gala, ovako Angelika Kornfeind.

Sudjelivale su folklorne grupe iz Slovačke, Slovenije, Ugarske, Makedonije i iz Podravine u Hrvatskoj. Svaka grupa da je pri gala večeru prezentirala dvi točke.

Nedilju su kotrigi Poljancev pohodili muzej Ivana Večenaja, slikara naivne umjetnosti u selu Gola.

Nastupili su i u staračkom domu, kade živi prilično 270 ljudi. I onde su prezentirali program od 20 minut je rekla Angelika Kornfeind dalje.

Važno iskustvo i lipi doživljaji

Kotrigi folklorne grupe Poljancev su ada gostovali u Koprivnici jednu noć, ali za kotrige da je bilo jako zanimljivo i jako dobro da su se družili. A zvana toga su i imali mogućnost da upoznaju i kotrige drugih grup. Lani su bili Poljanci na turneji, ka je durala tajedan dan dugo, ovako Kornfeind.

Ljetos u decembru je u planu da ćedu putovati Poljanci na božićni sajam u Zagreb.


to top