Pozitivna bilanca Dana mladine

Već od 3.000 ljudi iz cijeloga Gradišća, ovkraj i onkraj granice, je pohodilo različne programske točke prilikom Dana mladine u Cindrofu. Od petka do nedilje je Hrvatski akademski klub skupa s Tamburicom Cindrof priredio najveću manifestaciju gradišćanskohrvatske mladine.

Organizatori od HAK-a su jako zadovoljni, je rekao Lukas Kornfeind. „Bilo je jako čuda ljudi a to podiljeno na sve tri dane. I pri folklornom otpodnevu nedilju je bilo čuda zainteresirane publike“, je rekao Lukas Kornfeind.

Dobra muzička ponuda za različne generacije

S muzičkim programom je HAK jako zadovoljan. S jedne strani su mogli predstaviti nove grupe iz Hrvatske a s druge strani su angažirali jur poznate i etablirane grupe. Pred svim grupa „Učiteljice“, ka je uz druge nastupila petak pri Danu mladine u Cindrofu, je povukla velik broj mladih gostov. „To nas jako veseli i je jako dobar znak“, bilancira Kornfeind dalje.

Harmonična suradnja med HAK-om i Tamburicom Cindrof

Lukas Kornfeind hvali i zvana toga jako dobru suradnju s Tamburicom Cindrof. On da je u neki situacija bio pozitivno presenećen o znanju hrvatskoga jezika u Cindrofu. Kornfeind se ufa, da je uspješan Dan mladine uticao na mladinu i na organiziranje daljnjih hrvatskih feštov.

Za dojdući Dan mladine se moru naticati sela i društva iz južnoga Gradišća, ovkraj i onkraj granice, do 31. oktobra.


to top