Predvidjeni tečaji hrvatskoga jezika
Vorgesehene kroatische Sprachkurse vom Bildungswerk der Burgenlandkroaten (DOGH)

Društvo za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov (DOGH) će u dvojezični seli sjevernoga i južnoga Gradišća opet nuditi tečaje gradišćanskohrvatskoga jezika. Predvidjeni su četiri tečaji za početnike i jedan konverzacijski tečaj za napredovane govorače hrvatskoga jezika.

Das Bildungswerk der Burgenlandkroaten (DOGH) wird in den zweisprachigen Gemeinden des Nord- und Südburgenlandes wieder burgenlandkroatische Sprachkurse anbieten. Vorgesehen sind 4 Kurse für Anfänger und 1 konventioneller Kurs für Fortgeschrittene.

U Uzlopu će tečaj za početnike pod peljanjem Lukasa Kornfeinda krenuti jur 12. januara.

In Oslip wird der Kurs unter der Leitung von Lukas Kornfeind bereits am 12. Jänner beginnen.

20170103_T_DOGH_tecaji_01

Dva tečaje će peljati Branko Kornfeind
Zwei Kurse wird Branko Kornfeind leiten

U Čajti će se održati tečaj hrvatskoga jezika po semestarski prazniki u februaru, a u Bijelom Selu u Korizmi, ada početkom marca. Obadva tečaje će peljati Branko Kornfeind.

In Schachendorf beginnt der kroatische Sprachkurs nach den Semesterferien im Februar und in Pama in der Fastenzeit, also Anfang März. Beide Kurse wird Branko Kornfeind abhalten.

20170103_T_DOGH_tecaji_02

Po potriboći će biti ponuda i u Trajštofu
Bei Bedarf wird auch in Trausdorf ein Kurs angeboten

I u Vorištanu ćedu se zainteresirani s početkom ljetnoga semestra moći učiti hrvatski jezik, i to opet pod peljanjem Štefana Matkovića. Ako postoji zanimanje će DOGH i u Trajštofu prirediti hrvatski tečaj.

Auch in Hornstein werden Interessierte mit Beginn des diesjährigen Semesters kroatisch lernen können und dies unter der Leitung von Stefan Matkovits. Sollte Interesse bestehen wird DOGH auch in Trausdorf einen kroatischen Sprachkurs veranstalten.

20170103_T_DOGH_tecaji_03

Uza to u Uzlopu jur ljeta dugo imaju za napredovane konverzacijski tečaj, koga pelja Franjo Milković. Zainteresirani se moru najaviti kod Hrvatskoga kulturnoga društva ili kod peljačev tečaja.

In Oslip gibt es schon Jahre lang Konversationskurse für Fortgeschrittene, welche Franjo Milkovits leitet. Interessenten können sich beim Kroatischen Kulturverein oder bei den Leitern der Kurse melden.

20170103_T_DOGH_tecaji_04


to top