Priprave za Hrvatski bal u Trajštofu

Hrvatskim balom petak u krčmi Wilhelminenhof u Trajštofu počinje sezona hrvatskih balov. Tradicionalni 26. bal priredjuje Hrvatsko kulturno društvo svenek na predvečer Trih kraljev. Pokidob je ljetošnja balska sezona kratka, imaju jur čuda rezervacijov, je rekao potpredsjednik HKD-a sjever, Štefan Matković.

Hrvatski bal u Trajštofu je bal, na koga dojdu gosti iz cijeloga Gradišća ar je prvi u sezoni i ljudi se onda posebno veselu na zabav, tako Matković. Bal u Trajštofu će otvoriti Tamburica Klimpuh, ka je lani svečevala svoj 60. jubilej. U velikoj dvorani ćedu igrati Paxi a u maloj Pleteri pod peljanjem Štefana Fortune.

Novo je to, da se ljetos samo u uredu HKD-a u Željeznu more rezervirati stol, je naglasio Štefan Matković. Ulaznice se moru kupiti i na večernjoj kasi.

Časni gosti na Hrvatskom balu u Trajštofu 2017. ljeta…

…su se zabavljali u punoj dvorani krčme Wilhelminenhof

Lanjski 25. Hrvatski bal u Trajštofu su otvorili Poljanci iz Vulkaprodrštofa.


to top