Rezultat izborov u Trajštofu

Pri izbori u Zemaljski sabor su stanovniki općine 26. januara glasovali onako, kot kaže dolnja grafika. Rezultati sadržavaju i glase ljudi, ki su odibirali pomoću izbornih karat.

Ovako su u Trajštofu odibirali pred petimi ljeti:


to top