Sastanak o manjinskopolitički pitanji

Predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu i predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva (HKD), Stanko Horvat, je pred kratkim službeno posjetio predsjednika Zemaljskoga sabora, Kristijana Iledića (SPÖ). U okviru razgovora se je zahvalio Stanko Horvat za podupiranje gradjanske inicijative Minority SafePack.

Horvat se je i zahvalio za lanjsko podupiranje ekipe Gradišćanskih Hrvatov pri Europskom nogometnom prvenstvu hrvatskih nacionalnih manjin.

Žive subvencije su bile tema sastanka
Stanko Horvath je kot predsjednik HKD-a informirao Iledića i o živi subvencija. HKD-u da jako fali živa subvencija, ku su zgubili pred par ljeti, kad je Mate Kliković stupio u mirovinu. I Hrvatskomu štamparskomu društu da se to grozi, tako Horvat. Hrvatske novine prez žive subvencije da nećedu moć ostati, je Horvat osvidočen.

Ukidanje žive subvencije HKD-a je polag Horvata bilo nepravično. Iledić da o ovoj problematiki ništ nije znao.

Kot predsjednik Savjeta će predložiti promjene
Stanko Horvat je pri konstituirajućoj sjednici novoga Savjeta za hrvatsku narodnu grupu u februaru odibran predsjednikom. On će u ovoj funkciji predložiti minjanje poslovnoga reda, ar je to po 25 ljeti potribno, tako Horvat. I to da je tematizirao pri sastanku s Iledićem.

Horvat: nogomet povezuje ljude
U pogledu na nogomet je upomenuo Stanko Horvat na Europeadu 2020. ljeta. Ovo naticanje nacionalnih manjin cijele Europe će biti u Koruškoj. Nogomet da povezuje ljude i zbog toga je njemu važno, da gradišćanskohrvatska ekipa sudjeluje pri tom.

A organizator FUEN (Federalistička unija nacionalnih manjin) da je i pokretač Minority SafePacka, tako Horvat. Ekipa gradišćanskohrvatskih nogometašev sudjeluje i pri Europskom i Svitskom prvenstvu hrvatskih nacionalnih manjin. Potpise za inicijativu su pobirali srijedu u Borti.

Daljnji sastanki su predvidjeni

Atmosfera razgovora je bila pozitivna a predvidjene su daljnje izmjene i to ne samo o nedostatki nego i o dobri stvari na manjinskopolitičkom području, ovako Stanko Horvat.


to top