Shodišće s Odobašićem u Bosnu i Hercegovinu

Prik 60 ljudi iz Trajštofa i Uzlopa je petak jutro krenulo na put prema Bosni i Hercegovini. U okviru petdnevnoga shodišća, ko organizira farnik Željko Odobašić, ćedu pasirati Gradišćanci Banju Luku, Jajce i Medjugorje. Uz skupne molitve i svete maše su predvidjeni i drugi izleti.

Na planu stoji u Banja Luki razgledjivanje na primjer pravoslavnih crikav i manufakture u jednom kloštru, kade načinjaju trapist sir. U Jajcu ćedu poiskati hodočasnu crikvu sv. Ivana krstitelja. A pojti ćedu i na shodišće u Medjugorje. Grupa vjernikov će se vratiti dojdući dojdući utorak u noći.


to top