Situacija u zaprti škola

Od pandiljka početo su sve škole širom Austrije zatprte. Dicu, čiji roditelji moraju na posao, podvaraju učitelji. Osnovnu školu Trajštof obično pohadja 71 dite. Za podučavanje je odgovorno 10 učiteljev. Na prvi dan zatvaranja je situacija bila čisto drugačija.

Pandiljak rano je osam školarov u Trajštofu došlo u školu. To su dica, čiji roditelji moraju djelati, a čiji staristarji zbog mjerov sigurnosti ne smu paziti na nje, ar uprav starja generacija se mora čuvati infekcije od koronavirusa.

Kot je rekao direktor trajštofske škole, Manfred Vlašić ćedu se od utorka početo samo dva učitelji skrbiti za dicu. On računa da će onda samo oko petim školarom biti potribno podvaranje.

Ako se stoprv po nekoliki dani pokaže da neko dite doma nima adekvatno podvaranje moraju škole reagirati na te nove okolnosti, je rekao gradišćanski direktor za obrazovanje Heinz Zitz.


to top