Sjednica svih Savjetov u Beču

Prilično 80 ljudi je sudjelivalo pri sjednici svih šesterih Savjetov narodnih grup sa zastupniki Kancelarstva u prostorija saveznoga kancelarstva u Beču. Na dnevnom redu su bili školstvo, mediji i štampa, podupiranje narodnih grup i reforma zakonskih temeljev. Jednoglasno su zaključili dvi rezolucije.

Zaključili su rezoluciju za podupiranje štampe a druga je za noveliranje zakona za privatne škole.

Želja je pol ure već ORF-programa za narodne grupe

Zvana toga su se priključili rezoluciji ORF-vijeća publike o dodatnoj televizijskoj emisiji o narodni grupa. Pol ure dodatne emisije o narodni grupa u tajednu na ORF 2 ili ORF III je potribovanje narodnih grup, veli predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Stanko Horvat.

Pri sjednici su zaključili rezolucije

U pogledu na školstvo i naobrazbu su zaključili rezoluciju, ka obuhvaća različne točke, početo od naobrazbe učiteljev, otpodnevnoga podvaranja dice ča do noveliranja Zakona o privatni škola.

Povišenje podupiranja za narodne grupe potribno

Pri sjednici su predstavili kancelarstvu situaciju u pogledu na podupiranja. 25 ljet dugo da nije bilo niti povišenja podupiranja, niti se je isplatila inflacija.

Narodne grupe da su tim imale gubitak od 50 procentov u prospodbi sa subvencijami pred 25 ljeti, kritizira Horvat. To se neka izjednači i inflacija da se neka isplati. Mnoga društva da su ugrožena u egzistenciji.

Subvencije ćedu ranije isplatiti

Kancelarstvo je obećalo, da ćedu do polovice ljeta isplatiti sve subvenicje. Dosadašnje čekanje do konca ljeta je polag Horvata peljalo tomu, da su si morali zeti kredite, na primjer za plaću suradnikov.

Novi, za narodne grupe nadležni suradniki u kancelartsvu, med njimi i provizorni peljač skecije IV, Alexander Schallenberg, da su kazali zanimanje za agende narodnih grup. Horvat se ufa, da ćedu ovu zainteresiranost nastaviti.

Na aktualiziranju Zakona o narodni grupa se djela

Važna točka u pogledu na temeljna prava je Zakon o narodni grupa. Predlog iz 2011. ljeta o noveli Zakona da se je onda odbio i ostale su odredjene pozicije narodnih grup, tako Horvat. Polag njega se moraju točke reformiranja u manjem krugu izdjelati.

Najti konsens da nije lako ali u 80 do 90 procentov predlogov za noveliranje da su si narodne grupe složne, veli Stanko Horvat.

Koruški Slovenci su inicijatori

Sjednicu svih savjetov narodnih grup skupa s nadležnimi činovniki u Kancelarstvu je bio zaključio Savjet koruških Slovencev.

Bilanca prve skupne sjednice pozitivna

Predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu Stanko Horvat, on je pri konstituirajućoj sjednici Savjeta u februaru odibran u ovu funkciju, pozdravlja ovakove sjednice. Pokaže se, da su narodne grupe prezentne i potribovanja se diskutiraju u skupnom gremiju.

Hrvatski savjetniki Matthias Wagner, Christoph Carić, Štefan Bubić i Viktorija Kuzmić

Savjet za hrvatsku narodnu grupu je bio zastupan s 15 od svega skupa 24 savjetnikov. Med aktualne teme hrvatske narodne grupe broji uz drugo budućnost Hrvatskih novin.

Pri sjednici su još prezentirali bilancu gradjanske inicijative Minority SafePack, ka je završila ov tajedan.


to top