Tečaj za pisanje glagoljice

Na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu su četvrtak priredili tečaj pisanja glagoljice. Tečaj je peljala sveučilišna profesorica učiteljskoga fakulteta Zagrebačkoga sveučilišća, Jelena Vignjević. Glagoljica je staroslavensko pismo, čiji slijedi se moru najti na Kvarnerski otoki i na Istri.

Tečaj je kot dio medjunarodne suradnje pokrenula Zorka Kinda-Berlaković, profesorica za slavistiku na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu.

Jelena Vignjević

Najprvo su pisali ime u glagoljici

Pri tečaju se je deset diozimateljev, oni su najvećim dijelom študenti gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika, na početku učilo pojedine slove i pisati svoje ime u gagoljici. Študenti se moru i doma vježbati glagoljicu, ar postoju knjige zato, tako Kinda-Berlaković.

I ove študentice se uču…

…kako se piše u glagolici

Pisati u glagoljici da je teško, ar se mora kaligrafijski djelati ada već slikati, veli Kinda-Berlaković. Pismo se je koristilo u sridnjem vijeku, u 15. i 16. stoljeću a na neki otoki i na Istri još i do 19. stoljeća, razlaže profesorica.

Tiskana knjiga u glagoljici je izašla 20 ljet po uopće prvoj tiskanoj knjigi

Sveučilišna profesorica Jelena Vignjević i rektorica Pedagoške visoke škole, Sabine Weisz

Glagoljica je i u Gradišću ostavila svoje slijede u do sada prvom pisanom spomeniku Gradišćanskih Hrvatov, takozvanom Klimpuškom rukopisnom fragmentu iz 1564. ljeta, ki se nalazi na zadnjoj stranici latinskoga misala, ki je tiskan 1501. za ostrogonsku biskupiju.

Original ovoga fragmenta čuvaju u knjižnici jurskoga sjemenišća u Ugarskoj

Pred dvimi ljeti su u Hvatskom centru u Beču kazali opširnu izložbu o glagoljici s naslovom „Glagoljica – trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta“. Na 20 zidnih plakatov su dali uvid u upotribljavanje glagoljice.

ZIGH


to top