Uspješni 11. „Recital“ za školare
Erfolgreicher 11. Vortrags-Wettbewerb „Recital“ für die Schüler

Hrvatsko kulturno društvo je čer petak u Kugi u Velikom Borištofu priredilo 11. naticanje u recitiranju pjesmic, Recital. Ljetos je došlo 95 dice od 8 do 14 ljet, ka su se naticala u tri starosni kategorija.

Der Kroatische Kulturverein hat gestern Freitag im KUGA in Großwarasdorf den 11. Vortrags-Wettbewerb „Recital“ für Gedichte veranstaltet. Heuer kamen 95 Kinder von 8 bis 14 Jahren, welche sich in 3 Altersgruppen gemessen haben.

Manuel Fazekaš iz Šuševa je dobio u prvoj kategoriji kod najmladjih
Manuel Fazekas aus Nebersdorf hat in der 1. Kategorie bei den Jüngsten gewonnen

U prvoj kategoriji je dobio Manuel Fazekaš od osnovne škole Veliki Borištof.
In der 1. Kategorie hat Manuel Fazekas von der Volkschule Großwarasdorf gewonnen.

Elizabet Kerstinger je dobila u drugoj kategoriji…
Elisabeth Kerstinger hat in der 2. Kategorie gewonnen…

… isto tako kot Sarah Fleischhacker
…wie auch Sarah Fleischhacker

Darija Horvath je dobila kod najstarjih
Daria Horvath hat bei den Ältesten gewonnen

Zbog čuda dice dvi grupe u drugoj kategoriji
Wegen vieler Kinder zwei Gruppen in der 2. Kategorie

U drugoj kategoriji, ku su podilili na dvi grupe, su dobile Elizabet Kerstinger i Sarah Fleischhacker od panonske gimnazije Gornja Pulja. A kod najstarjih je dobila Darija Horvath iz Velikoga Borištofa. Koordinatorica Recitala je bila učiteljica Katarina Zvonarić.

In der 2. Kategorie, welche auf 2 Gruppen aufgeteilt war, haben Elisabeth Kerstinger und Sarah Fleischhacker vom Pannonischen Gymnasium in Oberpullendorf gewonnen. Bei den Ältesten hat Daria Horvath aus Großwarasdorf gewonnen. Die Koordinatorin des Vortrages war die Lehrerin Katharina Zvonarits.

Katarina Zvonarić se veseli velikomu broju i nivou sudionikov. Svaki diozimatelj je morao recitirati jednu pjesmu po vlašćem izboru, jednu propisanu pjesmu i čitati jedan nepoznati tekst. Obavezna pjesmica je bila od Doroteje Zeichmann, ka će ljetos svečevati 60. rodjendan.

Katharina Zvonarits freute sich über das Niveau und die große Zahl der Teilnehmer. Jeder Teilnehmer hat ein Gedicht nach eigener Wahl vortragen müssen, ein geschriebenes Gedicht und einen unbekannten Text vorlesen. Das obligatorische Gedicht war von Dorothea Zeichmann, welche heuer den 60. Geburtstag feiert.

Doroteja Zeichmann, autorica iz Klimpuha
Dorothea Zeichmann, Autorin aus Klingenbach

Iz nje pera je pjesmica „Zvijezde“ ku su dica druge kategorije recitirala
Aus ihrer Feder stammt das Gedicht „Sterne“, welches die Kinder der 2. Kategorie vorgetragen haben

Katarina Zvonarić je i ljetos opet bila koordinatorica „Recitala“
Katharina Zvonarits war auch heuer die Koordinatorin des „Recitals“

Jurori su ocijenivali prezentaciju pjesmic i teksta
Die Juroren haben die Präsentation und den Text beurteilt

U svakoj kategoriji su tri jurori ocijenivali naglasak, jačinu glasa, prezentaciju i je li dica točno razlikuju glase, tako Katarina Zvonarić, koordinatorica naticanja. Kod čitanja teksta su naravno gledali nato, kako točno i precizno čitaju dica i je li razumu tekst. Za žirij da nije bilo lako dojti do rezultata, a ponekad je samo jedan bod odlučio o prvom, drugom ili tretom mjestu, tako Katarina Zvonarić.

In jeder Kategorie haben 3 Juroren über die Betonung, den Klang der Stimme, die Präsentation und ob die Kinder genau betonen geurteilt, so Katharina Zvonarits die Koordinatorin des Vortrags-Wettbewerbes. Beim Lesen des Textes wurde besonders geachtet, wie genau und präzise die Kinder lesen und ob sie den Text verstehen. Für die Jury war es nicht leicht zu einem Resultat zu kommen, da nur eine Punktezahl über den 1., 2. und 3. Platz entscheidet, so Katharina Zvonarits.

Hrvatsko kulturno društvo jedno ljeto priredjuje „Recital“ za školare u starosti od 8 do 14 ljet, a drugo ljeto naticanje u jačenju takozvani „Grajam“. Lani je pri desetom „Grajamu“ u Kugi u Velikom Borištofu sudjelivalo 70 dice. A 2015. ljeta je bilo pri desetom „Recitalu“ prik 80 dice.

Der Kroatische Kulturverein veranstaltet ein Jahr den Wettbewerb „Recital“ für die Schüler im Alter von 8 bis 14 Jahren und im darauf folgenden Jahr den Wettbewerb im Singen, sogenannt „Grajam“. Voriges Jahr beim 10. „Grajam“ im KUGA in Großwarasdorf haben 70 Kinder teilgenommen und 2015 haben beim 10. „Recital“ über 80 Kinder mitgemacht.


to top