Varoški bus i u Cindrof pak Trajštof

Predsjednica kluba Socijaldemokratske stranke Željezna, Beatrix Wagner kritizira, da u pilotni projekt za proširenje željezanskoga varoškoga busa, koga su bili predstavili prikčer, nisu uvezali i SP općine Veliku Holovajnu, Trajštof i Cindrof.

Nova autobusna linija varoškoga busa da će se voziti samo u općine, ke pelja Narodna stranka, ada u Česno, Uzlop i Svetu Margaretu.

Wagner pozitivno ocjenjuje proširenje regionalnoga prometa. Ali se pita, zač u pilotni projekt, ki će koncem augusta durati dva tajedne dugo, nisu uvezali i Melindof, kamo se mnogi pendlere iz Željezna vozu na kolodvor.


to top