Vazmeni seminar MEN-a u Poljskoj

Vazmeni seminar Mladine europskih narodnih grup (MEN) se je održao ljetos u Poljskoj, u varošu Opole. Oko 50 mladih aktivistov jezičnih i nacionalnih manjin iz različnih europskih zemalj je sudjelivalo pri ovom spravišću krovne organizacije omladinskih manjinskih društav.

Hrvatski akademski klub (HAK) su na ovom seminaru zastupale Dijana Jurković, Rafaela i Viktorija Kuzmić kot i Marija Kornfeind. Jednotajedni seminar je ov put organizirao Savez mladine nimških manjin u Poljskoj.

U djelaonica su se sudioniki naučili različne tehnike komunikacije i prezentacije

Viktorija i Rafaela Kuzmić, Marija Kornfeind i Dijana Jurković (s liva)

Djelaonice o širenju informacijov o manjina

Nudili su onde djelaonice za takozvane Minority messengere, je rekla Marija Kornfeind od Hrvatskoga akademskoga kluba. Sudioniki su se mogli u djelaonica naučiti kako biti takozvani poslaniki manjin i tim širiti informaciju o svojoj narodnoj grupi i o drugi manjina u Europi.

Zato su se uvježbali različne metode kako najbolje prezentirati i oduševiti ljude za tematiku. Imali su jur nekoliko tečajev, ali još da nije jasno gdo će djelati kot poslanik manjin i u ki zemlja. Cilj akcije je, da se manjine u Europi bolje upoznaju i da poslaniki stupu u kontakt s drugimi organizacijami ke još nisu učlanjene u MEN-u i da bi upoznale djelovanje ove organizacije, tako Marija Kornfeind, zastupnica HAK-a.

U Wroclawu su vabili za Minority SafePack

I Gradišćanke su se zalagale za akciju

Vabili su u Wroclawu i za Minority SafePack

Kot svaki put su sudioniki seminara i imali priliku upoznati regiju domaćinov seminara. Ekskurzija je peljala u djelatni logor Lamsdorf, kade su u različni boji bili zatvoreni bojni zarobljeniki a po Drugom svitskom boju i pripadniki nimške manjine. Na programu je stao i izlet u grad Wroclaw.

Onde su hodili po tragi Nimcev i na glavnom trgu načinjili flashmob na hasan Europske inicijative gradjanov Minority SafePack. Ova inicijativa potribuje od Europske unije obrambu i podupiranje autohtonih nacionalnih manjin i jezičnih zajednic. Mladi su tancali i jačili i tako upozorili prolaznike nato da potpišu inicijativu, ka još ide do 3. aprila ovoga ljeta.

Potpisali rezoluciju pri seminaru

Iako je širom Europe jur jedan milion ljudi svojim potpisom podupiralo inicijativu Minority SafePack, kanu dostignuti još već potpisov, tako Marija Kornfeind. U Austriji da fali na peldu još 5.000 glasov.

Na seminaru su zaključili i rezoluciju. U prvom djelu potribuje MEN, da se preporuke inicijative Minority SafePack-a implementiraju na europskoj razini. Naglasili su, da prez angažmana mladih ljudi ne bi bilo došlo to toliko potpisov. U drugom djelu rezolucije se MEN zalaže zato, da se proces ovakovih inicijativov olakša i izjednači, ar su postojali različni preduvjeti pri pobiranju potpisov širom EU-a, je rekla Marija Kornfeind.

Odibrana nova predsjednica MEN-a

Održali su na seminaru i generalnu sjednicu, pri koj je došlo do nekoliko promjenov. Brittta L. Tästensen je završila svoju periodu kot predsjednica MEN-a, naslijedila ju je Giuanna Beeli od rätoromanske manjine u Švicarskoj. A odgovornost za financije je preuzela Pia Šlogar od kašupske manjine u Poljskoj.

Novi kotrigi ali i gosti su mogli pri vazmenom seminaru upoznati strukture i djelovanje MEN-a, ki je u zadnji ljeti profesionalniji nastao. U djelatni grupa MEN-a su i nadalje aktivne 3 hakovke, tako je Viktorija Kuzmić odgovorna za manjinska prava i politiku, Marija Kornfeind za integraciju kotrigov, a Dijana Jurković za komunikaciju.

Lani je oko 100 mladih aktivistov jezičnih i nacionalnih manjin iz 20 europskih zemalj sudjelivalo pri vazmenom seminaru MEN-a u Albaniji.


to top