Završen je digitalni kanalni katastar

Vodovodni savez sjeverno Gradišće i Savez za otpadnu vodu Vulkadolina su završili djelo na sastavljenju digitalnoga plana svih kanalov. Sastavljenjem katastrov kanalov su počeli 2010. ljeta.

Adalbert Endl, Helmut Herlicska, Josef Tschida, Gerhard Zapfl,
Johann Lotter, Günter Schmidt, Hubert Lang, Nikolaus Sauer

Pri tom su u skupni centralni Geografski informacijski sistem (GIS) uvezali podatke o opskrbi vodom, strujom i plinom, kot i telekomunikaciju, ulično rasvitljenje i odstranjenje otpadne vode.

U pilotnom projektu su sudjelivale sve 24 općine Odvodnoga saveza Vulkadolina i 66 općin Vodovodnoga saveza sjeverno Gradišće. Tim si sada svi moru pogledati podatke u skupnom GIS-sistemu. Sa stroški od oko 3,5 milioni eurov sliši projekt med najveće interkomunalne projektu u vodnom gospodarstvu Gradišća.


to top