100 ljet tamburica u Gradišću

Velikim tamburaškim festivalom su nedilju u Željeznu svečevali 100. obljetnicu tamburice u Gradišću. U Pajngrtu je 1923. ljeta ondašnji školnik Slavko Marhold utemeljio prvi tamburaški ansambl.U medjuvrimenu je kod gradišćanskih Hrvatov prilično 50 aktivnih tamburaških društav.

Instrumenat je nastao nositelj hrvatske muzike ali i hrvatskokga jezika. Pri festivalu u Željeznu je bilo zastupano 12 tamburaških društav iz cijeloga Gradišća kot iz Ugarske i Slovačke.

Tamburaški festival u Željeznu, ki je počeo povorkom pred dvorcem Esterhazy i se je po tom nastavio u kulturnom centru nastupi svih društav, je organiziralo Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću. Predsjednik Stanko Horvat je izrazio veliko veselje da su mogli ov jubilej svečevati. Tamburica da je med Gradišćanskimi Hrvati primljena kot dio identiteta, to da kaže i broj od prik 50 aktivnih tamburaških grup. A zvana toga se ov tamburaški jubilej skoro vrimenski poklapa s nastajanjem Gradišća, ovako Stanko Horvat dalje.

Ljudi da su prihvatili tamburaške instrumente u gradišćanskohrvatskoj zajednici. Ovomu razvitku da Hrvatsko kulturno društvo zapravo ništ nije moglo doprinesti, zasluga da leži ada kod ljudi, ki su se zanimali i angažirali za to. HKD da more postojeće aktivnosti podupirati i širiti a to da se djela organiziranjem tamburaških tečajev ili svakoljetnom priredbom pod geslom „Tamburica uz oganj“.

Zastupana folklorna društva pri festivalu: Tamburica Pajngrt, Hajdenjaki iz Dolnje Pulje, Tamburica Cogrštof, Poljanci iz Vulkaprodrštofa, Tamburica Trajštof, Harmonija iz Velikoga Borištofa, Stinjačko Kolo, Zelenjaki iz Gerištofa, Tamburica Klimpuh, HKD Petrovo Selo, Tamburaški orkestar Konjic iz Hrvatkoga Jandrofa kot i Kolo Slavuj.

Tamburaška muzika zabranjena tokom boja
Po prvi put u Austriju je dospila tambura 1888. ljeta prilikom svitske izložbe u Beču. U Pajngrtu je utemeljena prva grupa 1923. ljeta na inicijativu pajngrčanskoga školnika Slavka Marholda. U Hrvatskoj rodjeni Klemo Visković, ki se je u Beču študirao muziku, je podučavao 13 seoskih muži.

Po Drugom svitskom boju se je nanovič pojavila tambura u hrvatski seli. Stoprv oko 1959. ljeta je nastao instrumenat sve popularniji. Od 1959. do 1962. ljeta se je podučavalo tamburanje u osnovni škola. Uz mnoge školske orkestre su se osnovale i seoske grupe. Tamburica je nastala sredstvo za posredovanje muzike ali i hrvatskoga jezika.


Predsjednik HKD-a Stanko Horvat

Izazov u budućnosti su tamburaški peljači
Da bi tamburica i nadalje opstala u Gradišću ćedu se pravoda morati nadvladati neki izazovi, je spomenuo predsjednik HKD-a. Glavna zadaća da će biti najti nasljednike za one tamburaške peljače, ki znamda zbog starosti već ne budu mogli biti aktivni, „da takove peršone dobeneš, ke znaju druge povlić“, ovako Stanko Horvat dalje.


to top