15 ljet Hrvatski vinski viteški konzulat

Hrvatski vinski viteški konzulat ljetos svečuje svoju 15. obljetnicu postojanja. Konzulat je dio Europskoga vinskoga viteškoga reda, ki počiva na tradiciji viteškoga reda svetoga Jure iz 1468. ljeta. U okviru jubileja su na vikend u Varaždinu priredili Alpe-Jadran sastanak, pri kom su sudjelivali vitezi iz Italije, Slovenije, Austrije i Hrvatske.

Pri posebnoj ceremoniji su primili i nove člane u red i povišili stupnje pojedinih kotrigov. Cogrštofac Mate Kliković je izaslanik konzulata za Hrvatsku. On veli da zapravo svaki more nastati kotrig vinskoga viteškoga reda, jedino da mora imati kuma, ki je jur učlanjen u ovom redu.

Mate Kliković, ambasador za slavske zemlje, prvi prokonzul Hrvatske, vitez Ivo Delonga kot i drugi hrvatski prokonzul i vitez, Stjepan Šafran su nedavno gostovali u Željeznu u zemaljskom študiju ORF-a

Sidišće Europskoga reda je u Željeznu

Europski vinski viteški red je utemeljio 1468. ljeta habsburški vladar Friedrich III., ki je bio nimški kralj, car Svetoga rimskoga carstva i austrijanski vojvodja. Člani su ončas bili vitezi, ki su se vojevali i kim je bio cilj, da branu kršćansku Europu od Turkov. Red su početkom 20. stoljeća ukinuli, a pred 33 ljeti u Željeznu opet obnovili na slavu vina i na diku Boga. Danas mu je cilj, da digne i širi poznavanje i kulturu o vinu i produkciji vina.

Europski vinski viteški red ima svoje sidišće u Željeznu. Red ima svoje konzulate u 26 držav. Pred 15 ljeti se je učlanila i Hrvatska. Gradišćanski Hrvat Mate Kliković je ambasador reda za slavske zemlje i izaslanik konzulata za Hrvatsku. Mate Kliković da se je sam zalagao, da Hrvatska dostaje vlašći konzulat pred 15 ljeti. Protektor vinskih vitezov je obitelj Habsburg, tako je za Matu Klikovića logično, da se je i Hrvatska priključila, ar je bila dio habsburške monarhije.

Veliko svečevanje hrvatskoga vinskoga viteškoga konzulata će biti u oktobru ili novembru. 2014. ljeta su u Željeznu svečevali 30. obljetnicu postojanja Europskoga vinskoga viteškoga reda.

Pred 11 ljeti su u Željeznu primili nove člane u vinski viteški red

Oficijelna ceremonija je bila u kapeli dvorca Esterházy


to top