20 ljet vjetarnice u Gradišću

Energija Gradišće prilikom pete obljetnice bilancira prošlih 20 ljet investicijov u energiju od vjetra. U dojdući ljeti kanu investirat daljnjih 420 milioni eurov u ovu obnovljivu energiju. Energija Gradišće je najveći producent energije od vjetra širom Austrije.

Po fuziji BEWAG-a i BEGAS-a 2012. ljeta u Energiju Gradišće se poduzeće koncentrira na izgradnju energije od vjetra.

860 milioni za izgradnju parkov vjetarnic

Od 1997. ljeta su investirali 860 milioni u izgradnju parkov vjetarnic. Predsjednik odbora, Michael Gerbavsits je nazvistio, da do 2022. ljeta kanu investirati daljnjih 420 milioni eurov u energiju od vjetra. Energija Gradišće ima momentano 225 vjetarnic.

Model dioničtva gradjanov
Za dvi naprave u Pandrofu je Gerbavsits nazvistio model dioničtva gradjanov. Za kupnju udjelov obiću do dva procente na ljeto. Najave su moguće od dojdućega tajedna. Energija Gradišća je s 890 suradnikov najveći poslodavatelj zemlje.


to top