20. seminar slavskih manjin u FUEN-u

Paralelno festivalu se je u Lužici projdući vikend održao i seminar slavskih manjin unutar Federalistične unije europskih narodnih grup (FUEN). Gradišćanski Hrvati ljetos nisu bili zastupani. Med sudioniki su bili dva Molisanski Hrvati iz Italije.

Jedna tema spravišća je bilo podupiranje Europske gradjanske inicijative Minority SafePack. Njom kanu dostignuti da bi se Europska Unija u budućnosti već bavila manjinskimi temami.

Zastupniki slavskih organizacijov FUEN-a pri posebnom sastanku u Budišinu.

Konkretno ide za bolju zaštitu pripadnikov nacionalnih i jezičnih manjin i jačanje kulturne i jezične šarolikosti unutur EU-a. Da bi se Europska komisija bavila ovom gradjanskom inicijativom je potribno prik milion potpisov. Inicijativa je bila i glavna tema prilikom nedavnoga kongresa Federalistične unije europskih narodnih grup u Rumunjskoj.

Potpisati se more i online na vlašćoj internet strani inicijative.
FUENMinority Safepack

Kotrigi FUEN-a posebnimi akcijami vabu za potpise za svoju inicijativu.


to top