250 ljet farska crikva Trajštof

Četvrtak, 10. augusta, na Lovrenču svečuju u Trajštofu ne samo kiritof nego i 250. obljetnicu postojanja farske crikve. Svetačnu mašu u deseti dopodne je služio željezanski biškup Egidije Živković skupa s mjesnim farnikom Željkom Odobašićem.

Crikva u Trajštofu je zgradjena 1767. ljeta i je posvećena sv. Lovrencu

Crikva je prilikom svečevanja bila nabito puna

Farnik Željko Odobašić i biškup Egidije Živković pri maši (s liva)

Fara je polag farskih podatkov postojala jur u sridnjem vijeku. Staru crikvu su za vrime turskih invazijov u 17. stoljeću jako uškodili. 1767. ljeta su pak ponovno zgradili hižu Božju u stilu kasnoga baroka.

Renovacija crikve je durala od aprila do julija

Za ljetošnji jubilej su crikvu opširno renovirali zvana i znutra, se veseli farnik Željko Odobašić. Renovacijom farske crikve Trajštofa su počeli koncem aprila a završili su ju koncem julija. Crikva je dostala novu fasadu, a u nekoliki sjednica i diskusija su se odlučili, da crikva opet dostane žutu i bijelu farbu.

Renovirali su i farski škadanj, stari općinski stan, ki priprada farofu, kot i farski škadanj i vrt. Sve ovo neka bude mjesto susreta, je rekao Željko Odobašić. On je pozvao sva društva sela, da u farskom škadnju i vrtu svečuju svoje fešte. Renovacija je stala oko 270.000 eurov, financijsko poodupiranje je fara dostala od biškupije, općine Trajštof, zemlje Gradišće i vjernikov.

1988. ljeta su crikvu po zadnji put renovirali

Farsku crikvu u Trajštofu su po zadnji put renovirali 1988. ljeta pred pohodom pape Ivana Pavla II. U crikvi čuvaju krvnu relikviju pokojnoga svetoga Oca.

Biškup Egidije Živković je blagoslovio renoviranu crikvu

Biškup Egidije Živković je pred 30 ljeti zaredjen za duhovnika

Željko Odobašić, farnik Trajštofa

Dijecezanski biškup Egidije Živković je crikvu pri svetačnoj maši blagoslovio. Uza to su vjerniki čestitali biškupu za svoj 30. jubilej zaredjenja za duhovnika.

Pri svetačnom aktu je sudjelivalo mnogo časnih gostov, med njimi i zemaljski poglavar Hans Niessl.


to top