3. biciklanje na Poljanci

Hrvatsko kulturno društvo (HKD) je subotu otpodne priredilo biciklanje krez devet hrvatskih sel na Poljanci. Dokle biciklanje u sridnjem Gradišću priredjuju ljetos jur po 29. put, su biciklanje na Poljanci oživili stoprv pred dvimi ljeti, i to po 14-ljetnoj pauzi.

Kako je rekao Petar Mogyorosi od organizatorov su jako zadovoljni s ljetošnjim biciklanjem, ko priredjuju svenek na prvi vikend u juniju. Ov termin kanu pridržati, ar ćedu si ljudi tako moć laglje urediti da se pridružu. Vrime im je tako dobro služilo, se veseli Mogyorósi.

Petar Mogyorósi je jako zadovoljan s ljetošnjim biciklanjem.

Ruta pelja krez različna sela…

…i lipu krajinu na Poljanci.

Rastoki ili lokali kot štacije

Štacije su pri ovom biciklanju različni rastoki ili lokali u pojedini seli. U ovi su sudioniki dostali pečat i tim lakocjenije piće, je rekao Mogyorosi. Spočetka da je bilo teško najti partnere, ali vrijeda su ljude mogli osvidočiti od ideje.

Štreka pelja krez devet hrvatskih sel na Poljanci, ar se je priključio i Uzlop. Pri lanjskom biciklanju su naime imali samo osam sel. Svaki sudionik si more zibrati, kako će se voziti i kako dugo se kani voziti. Distanca med pojedinimi seli je polag organizatorov prilično 5 do 6 kilometrov.

Hrvatsko kulturno društvo priredjuje jur skoro 30 ljet dugo biciklanje krez hrvatska sela sridnjega Gradišća, ko je svako ljeto na početku julija. Lani je biciklanje bilo prem vrućega vrimena jako uspješno.


to top