30. hrvatsko shodišće u Vincjetu

Uspješno je završilo jubilarno hrvatsko shodišće subotu u Vincjetu. Glavni celebrant 30. hrvatskoga shodišća je bio biškup Egidije Živković. Koncelebriralo je šest farnikov. Shodišće je slijedilo geslu, ko je bio sprogovorio papa Ivan Pavao II. prilikom pohoda u Trajštofu 1988. ljeta.

Hodočasna crikva u Vincjetu

Glavni celebrant svete maše je bio biškup Egidije Živković

Papin pohod Hrvatom u Gradišću je bio glavni uzrok zač je tadašnji biškup Štefan László utemeljio hrvatsko shodišće u Vincjetu, je rekao koordinator hrvatskih shodišć, Željko Odobašić.

Glavni koordinator hrvatskih shodišć, Željko Odobašić

Prvo hrvatsko shodišće u Vincjetu je bilo u marcijušu 1988. ljeta. Pohop pape Ivana Pavla II. u Trajštofu je bio u juniju istoga ljeta.

Molitva za uspješni pastoralni pohod

Pred tridesetimi ljeti je pozvao tadašnji biškup Štefan László papu Ivana Pavla II. na pastoralni pohod u Gradišće. A da bi se ta pastoralni pohod dobro ugodao, je pozvao biškup László vjernike iz juga na skupnu molitvu, na hrvatsko shodišće u Vincjet.

Polag Željka Odobašića je sam biškup László celebrirao svetu mašu uz nazočnost kih 20 duhovnikov. Sudjelivalo je kih 1.000 vjernikov, prem da u crikvi u Vincjetu more siditi kih 200 ljudi.

Jubilarno hrvatsko shodišće u Vincjetu je počelo sa svetimi Očenaši pod peljanjem Joške Kuzmića

„Kršćanska vjera je duša kulture u Gradišću“

Nadalje je razložio Željko Odobašić da je papa Ivan Pavao II. pozdravio hrvatski narod u Trajštofu po hrvatsku i tom prilikom rekao, da je povjest hrvatskoga naroda i jezika u Gradišću jako povezana s kršćanskom vjerom a rekao je nadalje „nemojte se shramovati svoje kršćanske vjere ar kršćanska vjera je duša kulture ovde u Gradišću“, ovako je citirao Željko Odobašić papu Ivana Pavla II. i odmah dodao, da to geslo valja kot poziv svim kršćanom i Hrvatom i danas, 30 ljet kašnje.

„Ada moramo očuvati tu dušu i obdržati kršćansku vjeru“, ovako Željko Odobašić. Pri jubilarnom hrvatskom shodišću da se je to ugodalo ar pozivu se je odazvao bezbroj vjernikov, ne samo iz okolišnih sel, nego iz cijeloga Gradišća bilancira Odobašić prema kraju.

Jubilarno hrvatsko shodišće su muzički oblikovali „Stinjačko kolo“ pod peljanjem Hanzija Horvatića i kantor Ronald Šubošić. Po maši su bili ophod i agapa.


to top