4.500 vjernikov hodočastilo u Cogrštof

U Cogrštofu je čer nedilju bilo poslidnje shodišće Putujućoj celjanskoj Mariji. Svega skupa su u minulom ljetu brojili u Cogrštofu 4.500 hodočasnikov u 29 grup. Štatua je gostovala onde od poslidnjega hrvatskoga shodišća u Celju, ada od konca augusta.

Štatua Putujuće celjanske Marije sada skoro jur ljetodan gostuje u Cogrštofu

Vikarka fare Cogrštof, Gabrijela Carić

Vikarka u Cogrštofu, Gabrijela Carić se veseli velikom broju hodočasnikov ki su došli u prošlom ljetu na shodišće. Pred svim grupe iz Slovačke i Ugarske su bile po broju jako velike i su imale čuda mladih hodočasnikov, tako Carić. U selu da je bilo za uptiti, da su vjerniki bolje skupazrasli, neki da su i od samoga sebe preuzeli nove zadaće.

Fara Cogrštof je hodočasnike rado pogostila jilom i pilom.

Ljetos ćedu vjerniki iz Cogrštofa predati Putujuću celjansku Mariju vjernikom iz Narde. Hrvatsko shodišće u Celju će biti od 24. do 26. augusta.


to top