600.000 potpisov za Minority SafePack

Do sada je 600.000 ljudi potpisalo inicijativu Minority SafePack ka ima cilj, da Europska unija poboljša obrambu pripadnikov nacionalnih i jezičnih manjin i da jača kulturnu i jezičnu šarolikost u Uniji. Da inicijativa bude uspješna je do 3. aprila potriban jedan milion potpisov.

A u sedam držav moraju prekoraknuti od Unije propisan broj potpisov. Govoračica Austrijanskoga Safepack-komiteta Gabriela Novak-Karall je osvidočena, da će se to ugodati. Južnotirolci na primjer da su izjavili, da ćedu zmoć nabrati potribnih 55.000 potpisov za Italiju.

Govoračica Austrijanskoga Safepack-komiteta Gabriela Novak-Karall

U Austriji još fali 10.000 potpisov

I nimškoj manjini u Danskoj da će se ugodati nabrati za svoju zemlju poribnih 10.000 potpisov i Latvija je na tom putu, je rekla Novak-Karall. U Španjolskoj je stoprv sada krenula kampanja, kade su organizacije Baskov i Katalanov najavile, da ćedu masivno podupirati inicijativu.

Hrvatska da je isto na putu tamo. Onde su jur nabrali skoro 10.000 potpisov. U Austriji da nažalost fali još kih 10.000 poptpisov da se dostigne potriban broj od 13.500 potpisov, je rekla govoračica Austrijanskoga Safepack-komiteta Gabriela Novak-Karall.

Inicijativa je na dobrom putu

Predsjednik Federalističke unije europskih narodnih grup Vincze Loránt je izjavio, da su u okviru europske inicijative gradjanov za čuvanje manjin Minority SafePack do sada nabrali 600.000 potpisov. Od toga je 237.000 ljudi potpisalo inicijativu online, a drugi su to djelali na formulari. Na primjer su 150.000 potpisov nabrali u Rumunjskoj, 100.000 u Ugarskoj i prik 55.000 u Slovačkoj.

Da se Europska unija mora baviti potribovanjem za jačanje manjinskih prav je potriban jedan milion potpisov.

U Austriji narodne grupe pri različni priredba i akcija pobiraju potpise za Minority SafePack, kot na primjer u Beču ili na Danu mladine u Dolnjoj Pulji.

Govoračica Austrijanskoga Safepack-komiteta Gabriela Novak-Karall je početkom januara bila gost u emisiji Mahlzeit Burgenland ORF-a Gradišće.

Minority SafePack


to top