ARGE potribuje novi manjinski zakon

Bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup (ARGE Volksgruppen) je danas petak prezentirala svoja očekivanja na novu saveznu vladu u vezi s austrijanskimi narodnimi grupami. Upozorili su na dugoljetne želje narodnih grup, kot na primjer izdjelanje novoga Zakona o narodni grupa.

Kako je rekao Velikoborištofac Štefan Pauer, predsjednik Bečanske djelatne zajednice za pitanja narodnih grup, su konferencijom kanili pokazati da narodne grupe ne spidu i da politika u tom pitanju isto nesmi spati. „Mi smo kanili odgovorne na te teme spomenuti“, je rekao Pauer.

Heinz Tichy, Štefan Pauer, Gabriela Novak-Karall i Ernö Deak

Izobrazba, mediji i podupiranje

Najvažnije su polag Pauera tri točke, i to financijsko podupiranje za narodne grupe, mediji kot i izobrazba. „To su sve točke, ke su jur duglje poznate, nek je važno da se javnost opet na to spomene“, razlaže Pauer, „ar se od zadnje novele nije ništ gibalo.“

Polag zastupnikov narodnih grup je potribno da se napravi novi zakon po predlogu koga su izdjelali jur 2012. ljeta, ar sadašnje zakonsko rješenje da ne odgovara potriboćam i ne funkcionira. Jako važna je izobrazba u narodni jeziki a to i u Beču, ar ona da je preduvjet da sve drugo funkcionira, misli Pauer. Zastupniki narodnih grup ćedu poslati svoja potribovanja pismeno svim političkim strankam još pred izbori u nacionalno vijeće, ki ćedu biti 15. oktobra.

Potribovanja ARGE Volksgruppen:

1. Prilagodjenje zakona o narodni grupa na modernu pravnu državu i na europske standarde
2. Već samostalnosti narodnih grup u interni posli
3. Organiziranje zastupničtva narodnih grup kot korporacije javnoga prava
4. Zakonsko osiguranje i valoriziranje subvencijov
5. Intenziviranje podučavanja i izobrazbe u jeziki narodnih grup
6. Trajno jačanje medijev

Konferencija je bila u bečanskom kafiću Landtmann

Štefan Pauer i Gabriela Novak-Karall pri konferenciji za štampu

Informacija o Minority SafePack-u

Zastupnica Hrvatskoga centra u Beču, Gabriela Novak-Karall je pri konferenciji predstavila europsku gradjansku inicijativu Minority SafePack za čuvanje jezičnih manjin u Europi. Apelirala je da neka društva vabu i motiviraju ljude, da neka potpišu inicijativu za ku je potribno kih milion potpisov i odredjen broj potpisov u barem sedam članic Europske unije. Onda se mora Europska komisija odnosno Europski parlamenat baviti ovom gradjanskom inicijativom.

Gabriela Novak-Karall je gradjansku inicijativu nedavno predstavila u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati.

Pobiranje potpisov za Minority SafePack dura do najkašnje aprila 2018. ljeta.

Jur druga konferencija narodnih grup pred izbori

Na konferenciju za štampu su pozvali uz medije i političke stranke kot i predsjednike svih šesterih Savjetov za narodne grupe. Ov tajedan srijedu su i predsjedniki potpredsjedniki šesterih Savjetov austrijanskih narodnih grup održali konferenciju za štampu pri koj su takaj potribovali mjere za daljnji razvitak u politiki za narodne grupe.

Bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup – Institut za narodne grupe postoji od 1983. ljeta. Nadstranačka organizacija se skrbi za pitanja svih šesterih u Austriji priznatih narodnih gup, to su Hrvati, Slovenci, Čehi, Slovaki, Ugri i Romi. Med osnivači društva ARGE Volksgruppen je bio Gradišćanski Hrvat u Beču pokojni Demetar Karall. Velikoborištofac Štefan Pauer je od ljetos na čelu društva.


to top