Austrijansko spravišće lozarov u Željeznu

U Željeznu se je koncem projdućega tajedna održalo Austrijansko spravišće lozarstva. Pri dvodnevnoj priredbi pod geslom „Lozarstvo – budućnost počinje jur danas“ se je 400 stručnjakov iz cijele Austrije bavilo digitalizacijom pri upravljanju lozom i obrambom klime.

U stručni referati su se bavili ovom temami, a uza to su sudionikom nudili sedam ekskurzijov da bi mogli produbiti znanje i viditi problematiku u praksi.

400 austrijanskih stručnjakov lozarstva je sudjelivalo

Promjena klime kot veliki izazov za lozarstvo

Jedan od najvećih izazovov je adaptacija lozarstva i upravljanje lozom s obzirom na klimatske promjene, ke svaki od nas upti, rekao je Vladimir Čamba od ministarstva za održivost i turizam. Sigurno da rezultiraju neke pogriške i iz prošlosti. Tako da postoji problem sa smirikom, ka ne pripada u ov dio Panonije i ka će u velikom dijelu nestati. S druge strani da su se u prošlosti i jače zasadjivale monokulture, dokle se danas ipak prati tok prirode i jače gleda na diverzitet.

Ministrica Elisabeth Köstinger pri Austrijanskom spravišću lozarstva

More se očekivati da će se pomjenom klime smirika pred svim u višina iznad tisuć metrov nadmorske višine morati nadomjestiti lisnatim stabaljem, je rekao Čamba. A Gradišće da nudi sa svojim visokim udijelom lisnatoga stabalja dobru mogućnost študirati ove vrsti.

Urbarijalna loza Cogrštofa kot pozitivan primjer

Ekskurzija u okviru ovoga Austrijanskoga spravišća lozarstva peljala je u urbarijalnu lozu Cogrštofa. Ovde u suradnji s univerzitetom u Beču vršu takozvanu konverziju i oplemenjenje loze, to znači da se niska loza pripelja u sridnju i visoku lozu tim da sadu nove vrsti plemenitoga lisnatoga stabalja kot su to oskoruš i brekinja. Od njih se za visokokvalitetno drivo i za furnire na tržišću moru dostati lipi pinezi.

Austrijansko spravišće lozarstva se priredjuje svako ljeto u drugoj saveznoj zemlji. Domaćin je ljetos bilo Gradišćansko lozarsko društvo. Kljetu će se ovo spravišće održati u Štajerskoj.


to top