Berlaković za korektan službeni jezik

Poslanik Niki Berlaković, ÖVP-govorač za narodne grupe, potribuje korektno hasnovanje službenoga jezika ča se tiče jezikov narodih grup. Povod je slučaj farnika Branka Kornfeinda, ki je dostao službeno pismo puno falingov.

Jezik da je najvažniji znak identiteta narodne grupe, je izjavio Niki Berlaković.

Službeni jezik zapisan u Članu 7

Prava austrijanskih narodnih grup su zapisana u Članu 7 Austrijanskoga državnoga ugovora 1955. ljeta a na temelju toga je gradišćanskohrvatski jezik zakonski definiran kot službeni jezik. Ako se pak hrvatski službeno koristi od vlasti, onda to mora biti korektno i pravilno po pravopisu i gramatiki, tako Berlaković.

Korišćavanje nekoga drugoga slavskoga jezika da je apsurdno. Zemaljska vlada da mora osigurati, da se u Gradišću korektno upotribu u zemlji predvidjeni službeni jeziki, potribuje Niki Berlaković. I Savjet za narodnu grupe da se mora baviti ovom tematikom, da se prepriču ovako neugodne situacije u upravi, je rekao ÖVP-govorač za narodne grupe Berlaković.

Slučaj farnika Branka Kornfeinda je prouzrokovao diskusiju o slabom i pogrišnom službenom jeziku.

Rješenje vlasti doslovno PDF


to top