Biciklanje krez hrvatska sela sredine

Oko 500 ljudi je sudjelivalo danas pri tradicionalnom biciklanju kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća. Vrime je držalo, iako je bilo malo vjetrovito. Hrvatsko kulturno društvo je organiziralo ovu priredbu ljetos po 29. put.

Uključena su sva hrvatska sela sridnjega Gradišća zvana Kalištrofa i Bajngroba, ar ova sela ležu prilično odaljeno od ostalih hrvatskih u puljanskom kotaru. Sve ukupno je ruta za biciklanje prilično 40 kilometrov dužička.

Individualna ruta sa štacijami za okripljenje

Svaki sudionik si more individualno zibrati, u kom redosljedu će se voziti krez sela. Ov sistem se od postojanja ovoga biciklanja nije preminio, je rekao Joži Buranić, potpredsjednik HKD-a za sredinu. U skoro svakom selu je uredjena štacija, na koj se nudi pilo, a dijelom i jilo. Ljudi se strefu na objed i na druženje. „Svaki si more najti ča želji, a biciklisti se lipo podilu po seli“, ovako Buranić.

Joži Buranić, predsjednik HKD-a za sredinu

U skoro svakom selu imaju štaciju za okripljenje

Kooperacija sa seoskimi društvi i s novinami BVZ

Za organizaciju jila i pila sudjeluje HKD s različnimi seoskimi društvi kot su to na primjer ognjobranci. Kooperacijski partner HKD-a pri ovom biciklanju su novine BVZ. Svaki sudionik dostane, kad se prijavi na prvoj štaciji, mali dar. Ljetos je to mali ručnik i privisak za ključe.

Biciklanje krez hrvatska sela je jur skoro 30 ljet uspješna priredba

I za budućnost nisu predvijdene neke posebne promjene ovoga koncepta, iako se je u prošlosti jur premišljavalo je li nećedu upeljati centralno mjesto sastanka za sve bicikliste.


to top