Blagoslovili su novu pumpu u Trajštofu

U Trajštofu su svetačno blagoslovili novu pumpu ognjobrancev. Stara već nije odgavarala današnjim potriboćam. Nova pumpa je mobilna, tako da ju moru korisiti pri intervencija uz Vulku ili kod trajštofskoga jezera, je rekao komandant ognjobranskoga društva Trajštof, Georg Lichtenberger.

Nova pumpa je stala 15.200 eurov. Tretinu je platila zemlja, tretinu općina i tretinu ognjobranci i ljudi.

Novu pumpu je blagoslovio mjesni farnik Željko Odobašić. Po prvi put su tribali pumpu pri ognju čer utorak rano, kad su u Trajštofu gorila uložna drva.


to top