Blagoslovljenje nove ordinacije
Segnung der neuen Arztordination

Prikčer su blagoslovili u istoj zgradi i vračiteljsku ordinaciju. Ordinacija se nalazi u prizemlju osnovne škole, ku su temeljito obnovili i nadogradili. Vračiteljska praksa u Trajštofu je kih 130 kvadratnih metrov velika. O potriboći takove zgrade je rekao trajštofski vračitelj Milan Kornfeind.

Vorgestern wurde im selben Gebäude – Volkschule – auch die Arztordination gesegnet. Die Ordination erreicht man ebenerdig neben der Volkschule, welche grundlegend erneuert und erweitert wurde. Die Arztordination in Trausdorf ist ca. 130 m2 groß. Dies ist notwendig meinte der Trausdorfer Allgemeinmediziner Dr. Kornfeind.

20160913_t_ordinacija_doktor_milan

Bolje šance najti nasljednika
Eine größere Chance der Nachfolge

Vračiteljska ordinacija je dosidob bila smešćena u domaćoj privatnoj zgradi Milana Kornfeinda. Pokidob da će on k ljetu stupiti u mirovinu su potribne općinske prostorije, da bi laglje našli nasljednika.

Die Arztordination befand sich bis dato im Privathaus von Dr. Kornfeind. Nachdem er nächstes Jahr in den Ruhestand tritt, sind seitens der Gemeinde Räumlichkeiten notwendig, damit leichter ein Nachfolger gefunden wird.

20160913_t_ordinacija


to top