Borba protiv ragweeda

Zemlja Gradišće će nastaviti borbu protiv ragweeda. Pred svim alergičari trpu pod peludom agresivne biljke. U istočnoj Austriji skoro svaki deseti človik alergično reagira na ovu biljku, ka se zbog teplijega vrimena sve već širi.

Sime ragweeda

U okviru prikograničnoga EU-Interreg-projekta s Ugarskom „Joint Ambrosia Action“ kanu intenzivirati mjere protiv širenja ove biljke. Projekt teče do konca 2019. ljeta.

Pupnji ragweedovoga cvijeta

Početkom augusta su u Gradišću inštalirali koordinacijsko mjesto, kade ljudi moru javiti mjesta kade raste ragweed. Onde se more informirati o posljedica biljke i kako se more zničiti. U medjuvrimenu su registrirali blizu 260 mjest, kade raste ragweed. I u seljačtvu je biljka problem. Kod buč da more biti do 70 procentov manje urodje, kod kukorice do 60 procentov a kod soje do 30 procentov manje, je rekla zemaljska savjetnica za agrarne posle, Verena Dunst (SPÖ).

Mladi ragweed

Stran za javljanje ragweeda – Ragweedfinder


to top