Božićna djelaonica za dicu u Trajštofu

U socijalom centru Trajštofa su na svetak Prečistoga prijeća pozvali na 1. božićnu djelaonicu za dicu s kiparom Nikolom Šanjekom. Došlo je prik 20 dice čuvarnice i osnovne škole.

Pod peljanjem umjetnika Nikole Šanjeka su dica od ilovače i drugih prirodnih materijalov načinjala različne andjele, božićne jaslice s figurami i druge umjetnine na božićnu temu. Kot je rekao Nikola Šanjek mu je išlo za to, da dicu približi tradicionalnomu načinu priprave na Božić.


Kipar Nikola Šanjek je peljao djelaonicu za dicu

Priprava na Božić na tradicionalan način
Bastljanjem jednostavnimi prirodnimi materijali kot glina ili slama je kanio dici pokazati, kako moru sami napraviti male dare Malomu Jezušu. Dica da dandanas prebavu čuda vrimena s mobilnim telefonom i su konfrontirana s brojnimi dugovanji u prodavaonica. On im je kanio pokazati drugi način priprave na Božić, je rekao Nikola Šanjek.

Odziv da je bio jako dobar. Zbog toga kanu i kljetu opet prirediti ovakovu božićnu djelaonicu za dicu. Božićnu djelaonicu za dicu su organzirali Hrvatsko kulturno društvo i trajštofski Mrkvari.

U Mjenovu su jur u ljetni prazniki imali djelaonicu za načinjanje božićnoga nakita.


to top